What would you like to do?

10 halimbawa ng salawikain?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

moteos sample
+ 18 others found this useful
Thanks for the feedback!
Follow

One minute you're portraying a mysterious teen on "Pretty Little Liars" and the next you're an NYPD officer on "Blue Bloods." Has it been difficult transitioning between roles?

View Full Interview

Mga halimbawa ng salawikain at paliwanag nito?

Salawikain: Gawa ng pagkabata,  dala hanggang pagtanda.  Paliwanag: Dapat tayong maging mabait lagi lalo na kapag tayo'y bata pa dahil itong asal ay madadala natin

10 halimbawa ng pambalana?

cellphone  barko  damit  doktor  guro  aso  manghuhula  perya  gulay  prutas

Mga halimbawa ng salawikain at kahulugan sa tagalog?

 -Pagkahaba-haba man ng prusisyon, sa simbahan din ang tuloy.  -Kahulugan: Sa tinagal-tagal man ng samahan ng magkasintahan, sa bandang huli ay humahantong din ito sa

Anu-ano ang mga halimbawa ng salawikain?

anu-ano ang mga halimbawa ng mga salawikain pati ang kahulugan nito

Halimbawa ng salawikain tungkol sa wikang Filipino?

ang hindi marunong magmahal sa sariling wika,ay higit pa sa mabahong isda. ang wika ay kaluluwa at salamin sa pagkatao ng isang bansa.

Mga halimbawa ng salawikain tungkol sa pamilya?

Ang pamilya may mabuting kaugalian ay higit pa sa kayamanan na nanatili sa puso ng bawat isa
10 halimbawa ng karaniwang ayos?

10 halimbawa ng karaniwang ayos?

1) Siya ay mahirap pagkatiwalaan. 2) Ikaw ba ay walong taon na? 3) Ako ay walang kasalanan. 4) Ikaw ba ay mapagkakatiwalaan? 5) Siya ay mahirap mapakisamahan. 6) Siya ay sam