Ang talambuhay ni juan Luna?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

katangian ni uan luna
+ 11 others found this useful
Thanks for the feedback!
Follow

After winning Gold, how do you keep yourself motivated to stay at the top of the Judo world?

View Full Interview

Ano ang talambuhay ni Cayetano Arellano?

Si Cayetano Arellano, ang kauna-unahang Chief Justice ng Korte Suprema ng Pilipinas sa ilalim ng pamahalaang sibil ng Estados Unidos, ay ipinanganak nuong Ika-2 ng Marso 1847 (MORE)

Ano ang talambuhay ni Fernando Amorsolo?

Fernando Amorsolo ay ipinanganak sa Mayo 30, 1892 sa Paco kapitbahayan, kapag Manila ay pa rin sa ilalim ng Espanyol soberanya, sa Pedro Amorsolo, isang tagabantay ng libro, a (MORE)

Ano ang talambuhay ni Ramon Magsaysay?

Si Ramon del Fierro Magsaysay o Ramon "Monching" Magsaysay (Agosto 31, 1907 - Marso 17, 1957) ang ikatlong pangulo ng Ikatlong Republika ng Pilipinas mula Disyembre 30, 1953 h (MORE)

Tips for a Trip to San Juan, Puerto Rico

Puerto Rico is a magnificently beautiful island located just south of the Southeastern United States. It has become a hot tourist destination for those looking for a beach get (MORE)

5 Activities for Your Trip to San Juan

As with any U.S. travel destination, you do not have to change currency or show a passport when boarding the plane. However, you will feel as though you are a world away from (MORE)

Walk Through Old San Juan

Most Eastern Caribbean cruises include a day in the U.S. tropical island of San Juan, Puerto Rico. Known for its miles of white, sugar-sand beaches and El Yunque, the only tro (MORE)

6 Choices for Hotels in the Condado Area of San Juan

Puerto Rico is an exotic U.S. travel to the Caribbean. A protectorate of the U.S., you don't need a passport to travel there. The money's the same, cable TV has all your favor (MORE)
In Gadgets

The Nickel-Cadmium Battery Explained

Rechargeable batteries have been a part of society for quite some time, and the benefits of using them are many. However, understanding how the most common type of rechargeabl (MORE)

Ang talambuhay ni Emilio jacinto?

Si Emilio Jacinto ay isang rebolusyonaryong Pilipino noong panahon ng Himagsikan (1896) na naging isa sa mga magagaling na lider ng Katipunan. Ang kanyang katalinuhan ay napak (MORE)

Ano ang talambuhay ni alexander the great?

ALEXANDER THE GREAT (ALEXANDER THE THIRD)Si Alexander III o mas kilala sa tawag na Alexander the great ay isang hari ng sinaunang griyego ng Macedonia. Ipinanganak siya noong (MORE)

Ang talambuhay ni antonio Luna?

Heneral Antonio Luna -- (1868 -- 1899) The Greatest General of the Revolution. Nagtatag ng La Independencia, ang pahayag ng rebolusyon. Isinilang siya noong October 29, 1868 s (MORE)

Anu ang talambuhay ni lea salonga?

Si Maria Ligaya Carmen Imutan Salonga ay mas kilala bilang Lea Salonga. Ipinanganak siya noong 22 Pebrero 1971. Una siyang nakilala sa The King and I ng Repertory Philippines (MORE)