This answer was flagged for improvement.
Follow

Some critics have called Anniversary a delayed version of Snapchat, but the two seem to have entirely different purposes. How is the user experience of Anniversary different than that of other photo sharing apps like Snapchat?

View Full Interview

Anu ano ang walo na pangunahing wika ng pilipinas?

Ang bansang Pilipinas ay mula sa Felipinas, na unang ipinangalan ni Ruy Lopez de Villalobos sa bansa sa karanganlan ni Prinsipe Felipe na naging Haring Felipe II ng Espanya. S

Ano ang sistema ng edukasyon sa pilipinas?

Ano ang sistema ng edukasyon sa pilipinas?

walang pormal na edukasyon noong unang panahon.sa bahay lamang sila tinuturuan ng kanilang mga magulang.ang mga babae ay tinuturuan gumawa ng gawaing bahay samantala ang mga l

Ano ang ugnayan ng wika sa tao?

ang wika ay isang paraan upang mag kaunawaan ang mga tao o mamamayan sa isang Lugar kung saan ay nag kakaroon ng isang magandang ugnayan ang tao sa kapwa niLa. ito rin ang nag

Ano ang teorya ng asyatiko sa pilipinas?

  Brunette Coleman was a pseudonym used by the poet and writer Philip Larkin (1922-1985). In 1943, toward the end of his time as an undergraduate at St John's College, Oxf