Ano ang ibig sabihin ng teoryang arketayp?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

Ang Teoryang Arketaypal ay nagpapakita na saykel(cycle) ng buhay.Ang Buhay, ayon sa teoryang ito, ay tila isang paulit-ulit na kasaysayan.Ito ay may simula at wakas, kasunod ng dilim ay liwanag.May kasamaan at kabutihan.Kung may Kaligayahan may Kalungkutan atkung may pagsilang, may kamatayan.
9 people found this useful

Ano ang ibig sabihin ng damdamin?

ng emosyon o damdamin ay ang pakiramdam ng isang Tao na Hindi nagagawa ng pisikal kundi ng mental at sikolohikal na gawain na makikita sa kilos, gawa, o ang ugali ng isang indibidwal. Iba iba ang emosyon na mararamdaman sa buhay tulad ng saya, lungkot, pagsisisi, pag-galit, tuwa at iba pa. Lahat ng Tao ay may emosyon,

Ano ang ibig sabihin ng halamang gamot?

Ang halamang gamot ay gamot na halaman at mabisa na matipid pa.. Ang mga damo ay nakapagpapagaling na mga halaman, at epektibo itosa ekonomiya.

Ano ang ibig sabihin ng anito?

Ito ang Diyos ng mga sinaung tao.Sinasamba ito nila bilang isang Diyos para magkaroon sila ng mabuting buhay..

Ano ang ibig sabihin ng singkad?

Measurement na ginagamit sa pagsukat nang haba ng ari nang lalaki. Lalim ng puke ng babae.

Ano ang ibig sabihin ng paghuhula?

ang paghuhula ay isa sa mga kasanayang dapat malinang upang magkaroon ng pag-basang may pag-unawa. .....................answered by: Jai2x18

Ano ang ibig sabihin ng argumentasyon?

ito ay uri ng teskto nghihikayat sa mga mambabasa nito tulad ng masdan mo ang kapaligiran [thank you bow]

Ano ang ibig sabihin ng libog?

LIBOG means aroused or to arouse in English. In Cebuano, it would mean something else completely. It would mean confused. by: GalingKoTalaga

Ano ang ibig sabihin ng interpretasyon?

ARALING PANLIPUNAN ang interpretasyon ay sariling pananaw o ideolohiyang nagbibigay-hugis sa kanyang pagbuong muli sa mga pangyayari.

Ano ang ibig sabihin ng salitang komunikasyon?

Ang komunikasyon, kailanman, ay Hindi maiiwasan. Kung walang komunikasyon Hindi magagampanan ng Tao nang maayos ang kanyang tungkulin; Hindi makakamit ang mga nais at Hindi matatamo ang karunungan, kasanayan at tagumpay. Anuman ang kalagayan ng Tao -- pipi man, gwapo, inhinyero o emperador, gustuhin man niya o Hindi ay nagiging bahagi siya ng komunikasyon - Berbal man o di berbal. Ang isang naglalakad na babae, makakasalubong niya o maaari ring iiwas niya ang kanyang tingin dito. Alinmang reaksyon ang ibigay ng babae ay may mensahe siyang ipinaaabot o may nagaganap na komunikasyon. Maaaring ang komunikasyon ay interpersonal o dalawahang pag-uusap, pangmaliit na grupo o pampublikong komunikasyon. Paano man nagaganap, nakatutulong ito sa Tao na magsimula, maglinang, magkontrol at magpanatili ng relasyon sa kapwa Tao. Napakahalaga ng papel na ginagampanan ng komunikasyon sa relasyon ng mga Tao sa epektibong pagsasakatuparan ng mga gawain at tungkulin kayat Hindi nakapanghihinayang ang mga panahon gugugulin sa paglinang ng kasanayang at kahusayan dito. Ang pakikipag-usap nang maraming iba't ibang bilang ng Tao araw-araw ay Hindi nagbibigay katiyakan na ang isang indibidwal ay mahusay nang komyunikeytor. ang pagalam at paglinang ng mga pamamaraan upang maging mahusay na komyunikeytor ay makapaghahatid ng tagumpay sa relasyon at sa lahat ng aspekto ng buhay at makapagdudulot ng pansariling kaganapan o self - fulfillment. Ayon sa kahulugang ibinigay ni Webster (1973), ang komunikasyon ay pagpapahayag, pagpapabatid o pagbibigay ng impormasyon sa mabisang paraan, isang pakikipag-ugnayan, pakikipagpalagayan o pakikipag-unawaan. Masasabi na ang komunikasyon ay pakikibahagi ng Tao sa kanyang kapwa at pakikibagay sa kanyang kapaligiran. Ayon naman sa bagong American College Dictionary Nina Barnhart, ang komunikasyon ay pagpapahayag at paglilinang ng ideya, opinion o impormasyon sa pamamagitan ng pagsasalita, pagsulat at pagsenyas. Special Thanks to: Komunikasyon sa Akademikong Filipino (filipino 1) Adventist University of the Philippines (AUP) Puting Kahoy, Silang Cavite

Ano ang ibig sabihin ng el filibusterismo?

ang "El Filibusterismo" naman na inalay ni Rizal sa mga paring martyr (GOMBURZA) ay "Ang Kalaban ng Simbahan at Lipunan" o "Ang Kaaway/Kalaban ng mga Prayle at Lipunan" ito rin ay ang wala

Ano ang ibig sabihin ng topograpiya?

ang ibig sabihin ng topograpiya ay ang masusing pag aaral ng anyo o hugis ng bansa

Ano ang ibig sabihin ng kasaysayan?

Ang kasaysayan ay isang mahalagang nakaraan ng isang bagay. tulad ng kasaysayan ng isang bansa na nagsasaad ng mga importanteng detalye na nangyari sa isang bansa sa nakaraan.

Ano ang ibig sabihin ng prime meridian?

Located at 0 degree longitude, which crosses Greenwich, England. Hope you like my answer! =)

Ano ang ibig sabihin ng Karagatan panitikan?

Ang karagatan ay ang pangunahing bahagi ng anyong tubig, at prinsipal na bahagi ng kalawakan ng tubig o hidrospera. Tinatayang nasa 72% ng ibabaw ng Daigdig (isang lawak ng mga 361 kilometro kwadrado) ang natatakpan ng karagatan, isang patuloy na bahagi ng tubig na nakaugaliang hinahati sa ilang mga pangunahing mga karagatan at maliliit na mga dagat..

Ano ang ibig sabihin ng kalayaan?

Ang kalayaan ang karapatan, kakayahan o abilidad, ng sariling determinayson sa pagpapahiwatig ng isang hangarin.

Ano ang ibig sabihin ng arkeologo?

..mga siyentipiko na nag-aaral sa mga labi o mga naiwang artifacts ng mga sinaung tao.

Ano ang ibig sabihin ng ekonomiks?

Ang ekonomiks ay isang pag-aaral kung paano gagamitin ang mgalimitadong pinagkukunang yaman upang makagawa at maipamahagi angibat-ibang produkto at serbisyo sa mga Tao at ibat-ibang pangkat nglipunan para sa kasalukuyan at hinaharap. (Economics is a study on how to used limited resources to make anddistribute different kinds of services to consumers of different oflevels in the society.) Ang ekonomiks ay nagsimula sa salitang oikonomias na ibig sabihinay pamahalaan ng sambahayanan. Ito ay agham panlipunan natumatalakay sa kilos at gawi ng Tao at paraan ng paggamit nalimitadong yaman ng bansa upang lubusang matamo ang walang tilangkatapusan ng pangangailangan ng Tao.

Ano ang ibig sabihin ng possil?

ito ang mga labi ng buto ng tao na nagpapatunay na mayroong mga nakatirang tao sa Pilipinas,22,000 taon na ang nakalilipas.

Ano ang ibig sabihin ng matematika?

ang pag-aaral ng kantidad, espasyo, istraktura at pagbabago. Ang mga matematiko na nag-aaral ng sipnayan ay naghahanap ng mga paterno (patterns) at isinasa-pormula ang mga bagong haka-haka. Ang mga sipnayan ay lumulutas ng katotohanan o kamalian ng mga konhektura sa pamamagitan ng mga patunayang sipnayan na mga argumentong sapat upang mahikayat ang ibang mga matematiko sa balidadnito.

Ano ang ibig sabihin ng asya?

ehh .. Hindi ko nga alam ehhh .. ako nga yungf nagtatanong ehh .. ! :D "ano ang ibig sabihin ng asya" ? --> hmmp .. :P

Ano ang ibig sabihin ng teoryang pasipiko?

Teoryang Pasipiko Si Bailey Willis ang unang siyentistang naniniwala na nabuo ang kapuluan nbg Pilipinas sa pamamagitan ng pagputok ng mga bulkan na makikita sa ilalim ng Karagatang Pasipiko sag awing silangan g- hangganan ng kontinente ng Asya. Ito ang tinatawag na Teoryang Pasipiko Ayon sa teoryang ito, naganap ang pagputok ng mga bulkan mag 200 milong taon na ang nakaran, Sa pamamagitan ng proseso ng bulkanismo ang mga tunaw na bato sa ilalim ng bulkan na mag kalapit ay nagkakahiwalay dahil sa lakas ng putok ng mga ito. From:Andreen B. Gonzaga Yr/Section:Y1-Simplicity School: Our Lady Of Lourdes College=OLLC

Ano ang ibig sabihin ng taludtod?

Ang ibig sabihin ng taludtod ay yung bawat saknong nito ay tinatawag na taludtod.Ito din ay linya sa loob ng tula.

Ano ang ibig sabihin ng MSEP?

Ang ibig sabihin ng MSEP ay Musika, Sining at EPK [

Ano ang ibig sabihin ng pangatnig?

ay isangbahagi ng pananalita na ginagamit' sa pangungusapsa pagkabit ng mga salita'parirala o mga ugnay.

Ano ang ibig sabihin ng relikya?

ano ba kayo ako nga yong naghahanap ng kung anu ang ibigsabihin ngrelikya tapos kayo pa yong nag sasabi na kan you answer it.anu ehhnd pa nga alam kong anu yuon eh! may kwenta o walang kwenta dbah

Ano ang ibig sabihin ng teoryang big bang?

ito ay isang teorya na nagsasabi na nabuo ang mga planeta dahil sa isang pagsabog.

Ano ang ibig sabihin ng tagubilin?

ang tagubilin ay naglalaman ng mga tuntunin o paalala na magagamit na gabay sa pagsasagawa ng isang gawain o proyekto ito ay binubuo ng mga pangungusap na pautos

Ano ang ibig sabihin ng etimolohiya?

Pinagmulan ng salita ay ang pag-aaral ng pinagmulan ng salita. Etymology is the study of the origin of the word.

Ano ang ibig sabihin ng pukyutan?

ang pukyutan ay kulungan ng bubuyog na nakakatulong sa mga tao at kalikasan.nakakatulong ito sa tao para sa hanap buhay at para makain ito.

Ano ang ibig sabihin ng peace-peace?

What is The Meaning Of The peace ?? peace like a all people of the world are all friends and no body cant kill every people, no war, no fight, no wanted, no gang.

Ano ang ibig sabihin ng Pangkat Etniko?

anG panGkat 3tnik0 aY anG tawaG sa mGa taonG saMa-saManG naniniRahan sa iSanG |uGaR Na May SaRiLinG wiKa,KauGaLiaN,tRadisyoN aY PaNiniwaLa.......Yun LanG .. ;)) ...Add nIo pfOuwh pfalA akOUWH sA fB..karen_joy1996@yahoo.com ..thankzzz

Ano ang ibig sabihin ng pamana?

ang pamana ay ito ang mahalagang bagay na ibinigay sa iyo kung namatay na yung may ari

Ano ang ibig sabihin ng rizal?

Luntiang Pastulan o Luntiang Pastol . by: Cabangbang Mark Hartel 12 years old of Quezon City... add nyo ko sa Facebook holgar_17@yahoo.com.

Ano ang ibig sabihin ng pamahalaan?

Ang pamahalaan- Ay isang institusyon na tumutugon sa mga pangangailangan ng mga mamamayan sa pagpapanatili ng katahimikan at kaayusan ng bansa. Ito ang bumubuo , nagpapahayag at nagpapatupad ng layunin na pinagkakaisahan ng mga tao. Ito rin ang nangangalaga sa karapatan ng mga mamamayanan. . By- Setsuna F. Sieie

Ano ba ang ibig sabihin ng kasaysayan?

ang ibig sabihin ng kasaysayan ay ang nangyari na sa buhay natin inulit lang ulit

Ano ang ibig sabihin ng population density?

Di pantay ang distribusyon o kakapalan ng Tao sa Pilipinas. May mga lugay na kakaunti ang Tao at mayroon din namang labis ang populasyon. Paglaganap ng populasyon sa pagitan ng mga rehiyon. Sa perspektibong mula sa pinagmulang lupain: Emigrasyon: Kung ang migrasyon o pandarayuhan ay sa pagitan ng dalawang bansa. Palabas na migrasyon : Kung ang migrasyon o pandarayuhan ay sa pagitan lamang ng mga lupain sa loob ng bansa Sa perspektibo mula sa lupaing pandarayuhin Immigrasyon : Sa pagitan ng mga bansa Panloob na Pandarayuhan: Pandarayuhan o migrasyon sa loob ng isang bansa

Ano ang ibig sabihin ng sultanato?

itinatag ni abu-bakar ang sultanato sa sulu ng naging asawa nito ang anak ni rajah baginda na si prinsesa paramisuli.

Ano ang ibig sabihin ng kapwa?

Ang Kapwa ay ang unit na indibidwal na kung saan nakakasalamuha natin sa isang lugar o pook tulad ng Kaibigan,kapatid,atbp.

Anu ang ibig sabihin ng teoryang bulkanismo?

ang pagsabog noong bulkan sa ilalim ng dagat at hangang tumigas ngtumigas ang mga binubuga nitong lava at naging kapuluan................................

Ano ang ibig sabihin ng birtud?

Virtue is acting under Honor, Loyalty, Responsibility, Faith, Love and all 144 faculties of soul..

Ano ang ibig sabihin ng north pole?

ito ay pinaka dulo ng mundo sa bandang hilaga na kung saan malamig ang klima.

Ano ang ibig sabihin ng rebolusyon?

isang paglalaban na bayolente at gumagamit ng armas.................................................................... sana nakatulong by: pearl jascha m. samonte

Ano ang ibig sabihin ng Dogma?

Ang kahulugan ng dogma ay ang panglalamang o pagkakaroon ng pagsukat sa personalidad ng isang tao.

Ano ang ibig sabihin ng teoryang romantisismo?

Ang teoryang Romantisismo ay nagpapahalaga sa damdming nakapaloob sa akda. Ang damdaming ito ay ipinahihiwatig sa salita, parirala, pangungusap. Nagbibigay ang teoryang ito ng patunay hinggil sa mga bahaging nagpapakita ng: -pagtakas sa katotohanan -heroismo -fantasya...

Ano ang ibig sabihin ng pang-ukol?

pang-ukol (article)-katagang ginamit sa pagpapakilala sa pangalan. HALIMBAWA: ang, ang mga, si, sinang, mga, ni ,nina, kay, sa, sa mga.

Ano ang ibig sabihin ng awit at korido?

Awit at Korido - Ito ay may paksang hango sa pangyayaring tungkol sa pagkamaginoo at pakikipagsapalaran ng mga tauhan gaya ng hari at reyna, prinsipe at prinsesa. Ito ay may labindalawang pantig, inaawit nang mabagal sa saliw ng gitara o bandurya. Ang korido ay may sukat na walong pantig at binibigkas sa kumpas ng martsa..

Ano ang ibig sabihin ng opinyon?

Ang OpinYon ay isang lingguhang pahayagan mula sa Pilipinas nanaglalathala ng mga komentaryo, mga sanaysay na kumikilatis sabalita, at kritisismong panlipunan.

Ano ang ibig sabihin nang teoryang markismo?

Ang Teoryang Markismo ay inuuwa ang akda batay sa kalagayan ng mga tauhan. Hinahanapan ang akda ng patunay ng mga naglalabasang lakas sa pagitan ng mahina at malakas, matalino at mangmang, duwag at matapang, mahirap at mayaman. Dito nakapaloob ang mga tauhang bida at kontrabida. May suliranin ang bida at ang gumagawa nito ay ang kontrabida. Sa teoryang ito, di padadaig ang naaping tauhan, babalikwas ito upang madapi ang nangaaping lakas.

Ano ang ibig sabihin ng teoryang tidal?

Isang malaking bituin ang pumunta sa araw dahil sa isang malakas na gravitational pull na nagdulot ng GASEOUS TIDE sa bahagi ng araw. Kapag lumalapit na ang bituin papunta sa araw lumalaki ang tide. Tapos ang hugis ng TIDE ay parang SPINDLE. Hanggan na sira sa ibat-ibang parte ang ibat-ibang bahagi ng araw at dun nagawa ang ating SOLAR SYSTEM.. ang nagtanghal ng teoryang iyan, kundi si JEANS and JEFFREY noong 1925.

Ano ang ibig sabihin ng teoryang mitolohiya?

ito ay alamat ng mga bwiset na tao n alang masulat dito mga bwiset kung ala kayong masulat wag kaong mag sulat pwd