Ano ang naiambag sa ekonomiks ni Karl Marx?

Ang economics ng Karl Marx center sa paligid ng komunidad at social responsibilidad. Walang isang tao ang nagmamay-ari ng anumang pag-aari - ang lahat ng ito ay kabilang sa mg (MORE)

Manuel l quezon at ang mga batas na kanyang pinatupad?

- Kalayaang bumoto at mahalal ang mga kababaihan ! - payne - aldrich law na nagpababa ng buwis !Noong 1935, ipinatupad ni Pangulong Manuel L. Quezon ang isang programa sa hus (MORE)

Ang mundo ni Jose Rizal sa kanyang panahon?

Ang mundo ni Dr. Jose Rizal sa kanyang panahon ay balot ng kahiwagaan.Marami sa ating mga Pilipino ang hindi nakababatid ang tunay na dahilan kung bakit pinababa ng ating maha (MORE)