What would you like to do?

Ano ang klaster at mga halimbawa nito?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

klaster o kambal katiinig-magkakabit na dalawang katinig sa isang pantig... prusisyon,nars,relaks,tradisyon
20 people found this useful
Thanks for the feedback!
Follow

"Grimm" is one of those series that just seems to keep getting better and better every season. What's the secret to the show's perpetual greatness?

View Full Interview
Ano ang panghalip at ang mga uri nito?

Ano ang panghalip at ang mga uri nito?

Ang panghalip ay salita o katagang panghalili sa pangngalan Uri ng panghalip Panghalip Panao-Ito ang panghalip na humahalili sa ngalan ng tao. Panghalip Pamatlig-Ito ang pang

Ano ang payak na pangungusap at mga halimbawa nito?

Ang payak na pangungusap ay may simuno at panaguri kaya nagkakaroon ng 1 buong diwa.  1. Ang bata ay maganda.  2. Si Shiela ay mabait na bata.  3. Mabango a
Anu-ano ang mga halimbawa ng diptonggo at klaster?

Anu-ano ang mga halimbawa ng diptonggo at klaster?

Klaster TR - trapiko, trapiker, tranggulo, traidor, tradisyio, trangkaso, trabyesa, trabaho BR - brasete, brilyante, brongkitis DR - drowingan PR - produkto, proklamasyon, pro

Anu-ano ang mga hulwaran ng organisasyon ng teksto at mga halimbawa nito?

I.Depinisyon  a. Sinonim  b. Ekstensib  c. Intensib  II.Enumerasyon  III.Pagsusunod-sunod  IV.Paghahambing at Pagkokontrast  V

Ano ang mga uri ng tayutay at mga halimbawa nito?

Ang tayutay ay salita o isang pahayag na ginamiy upang bigyang-diin ang isang kaisipan o damdamin. Sinasadya ng pagpapahayag na gumamit ng talinghaga o di karaniwang salita o

Ano ang kasarian ng pangngalan halimbawa nito?

a. Panlalaki - pari, hari, tandang ama, b. Pambabae - madre, reyna, libay ina, emperatris, kondesa, c. Di-tiyak - tao, mag-aaral, katiwala, kaminero d. Walang Kasarian-upua

Anu-ano ang mga uri ng pang-ugnay at magbigay ng halimbawa nito?

Pangatnig- Ang pangatnig ay kataga, salita o grupo ng mga salitang nagpapakita ng pagkakaugnay ng isang salita sa isa pang salita o isang kaisipan sa isa pang kaisipan. ANG M

Ano ang idyoma at mga halimbawa nito?

Ang idyoma po ay mga salita na gingamit sa pagbibigay ng deskripsyon sa isang bagay o Tao sa paraang masining at Hindi direktang pagpapahayag. Ang mga halimbawa po nito ay:

Ano ang mga halimbawa ng grow food at ano ang naidudulot nito sa ating katawan?

Ang mga halimbawa ng mga grow foods ay tulad ng mga karne,gatas, keso at iba pang mga pagkain na mayaman sa protina. ang sustansyang ibinibigay ng go foods ay ang protina, ito

Ano ang bugtong at ang mga halimbawa nito?

ang bugtong ay pang bata lamang dahil ito ang madalas ginagawa ng bata

Ano ang mga uri ng bigkas at halimbawa nito?

Apat na bigkas: malumay:mahina ang pagbigkas,walang tuldik, mabilis:dire-diretso ang bigkas,ang tuldik ay pahilis(/) malumi:mahinang pagbigkas ngunit may impit sa hulihan,ang
Anu-ano ang mga uri ng pang-ugnay at magbigay ng mga halimbawa nito?

Anu-ano ang mga uri ng pang-ugnay at magbigay ng mga halimbawa nito?

pang-ugnay na pang-ankop-ito ay mga katagang nag-uugnay sa panuring at salitang tinuturingan. pang-ukol- ito ay nagsasaad ng kaugnayan ng pangngalan o panghalip saibang salita