What would you like to do?

Ano ang mga tungkulin ng iba't-ibang ahensya ng pamahalaan ng Pilipinas?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

The Department of Education (Filipino: Kagawaran ng Edukasyon), is the executive department of the Philippine government responsible for the management and governing of the Philippine system of basic education. It is the chief formulator of Philippine educational policy and is responsible for the Philippine primary and secondary school system. The Department of Education is also known by its old name, the Department of Education, Culture and Sports (Filipino: Kagawaran ng Edukasyon, Kultura at Palakasan).

The Philippines' Department of Health (DOH) (Filipino: Kagawaran ng Kalusugan) is the principal health agency in the Philippines. It is the executive department of the Philippine Government responsible for ensuring access to basic public health services to all Filipinos through the provision of quality health care and the regulation of providers of health goods and services.

The Philippines' Department of Agriculture (Filipino: Kagawaran ng Pagsasaka), abbreviated as DOA, is the executive department of the Philippine government responsible for boosting the income of farmers as well as reducing the incidence of poverty in the rural sector, as stipulated in the Government's Medium Term Philippine Development Plan.

The Philippines' Department of Labor and Employment (Filipino: Kagawaran ng Paggawa at Empleyo) (commonly abbreviated to "DOLE") is the executive department of the Philippine Government mandated to formulate policies, implement programs and services, and serve as the policy-coordinating arm of the Executive Branch in the field of labor and employment. It is tasked with the enforcement of the provisions of the Labor Code.

The Philippines' Department of Trade and Industry (Filipino: Kagawaran ng Kalakalan at Industriya), abbreviated as DTI is the executive department of the Philippine Government tasked to expand Philippine trade and industry as the means to generate jobs and raise incomes for Filipinos.

The Philippines Department of Social Welfare and Development (DSWD) (Filipino: Kagawaran ng Kagalingang Panlipunan at Pagpapaunlad) is the executive department of the Philippine Government responsible for the protection of the social welfare rights of Filipinos and to promote social development.

The Department of National Defense (DND) (Filipino: Kagawaran ng Tanggulang Pambansa) (KTP) is the executive department of the Philippine government responsible for guarding against external and internal threats to peace and security in the country. The Department of National Defense exercises executive supervision over the Armed Forces of the Philippines (AFP), the Office of Civil Defense (OCD), the Philippine Veterans Affairs Office (PVAO), the National Defense College of the Philippines (NDCP), and the Government Arsenal (GA). It is also responsible for disaster preparation and management in the country.

The Department of Environment and Natural Resources (Filipino: Kagawaran ng Kapaligiran at Likas na Yaman) is the executive department of the Philippine government responsible for governing and supervising the exploration, development, utilization, and conservation of the country's natural resources.
The Philippines' Department of the Interior and Local Government (DILG) (Filipino: Kagawaran ng Interyor at Pamahalaang Lokal) is the executive department of the Philippine Government responsible for promoting peace and order, ensuring public safety, and strengthening the capabilities of local gorvernment units. It is also responsible for the Philippine National Police.

The Department of Justice (Filipino: Kagawaran ng Katarungan), abbreviated as DOJ, is the executive department of the Philippine government responsible for upholding the rule of law in the Philippines. It is currently under the leadership of Former Commission on Human Rights Chief, Secretary Leila De Lima.

The Department of Tourism (DOT; Filipino: Kagawaran ng Turismo) is the executive department of the Philippine government responsible for the regulation of the Philippine tourism industry and the promotion of the Philippines as a tourist destination.

The Philippines' Department of Public Works and Highways (Filipino: Kagawaran ng Pagawaing Bayan at Lansangan), abbreviated as DPWH, is the executive department of the Philippine government responsible for all safety of projects in the field of public works. It is also responsible for the maintenance of the Philippine road network and irrigation system.
Thanks for the feedback!

Sino ang mga namumuno sa iba't ibang ahensya ng Pilipinas?

DILG- Jesse Robredo DepEd- Bro. Armin Luistro DOH- Enrique T. Ona DPWH- Rogelio Singson DAR- Virgilio De Los Reyes DOT- Alberto Lim NEDA- Cayetano Paderanga DF-

Ano ang tungkulin ng bawat ahensya ng pamahalaan?

ang mga pamahalaan na tumutulong sa oras ng mga sakuna ang Philippine national redcross,Philippine navy,at ang lokal na pamahalaan na malapit sa isang bayan,pati na rin ang mg

Ano ang tungkulin ng pamahalaan sa lipunan?

Mga tungkulin ng Pamahalaan sa kanyang mga nasasakupang mga tao. Pagtatanggol sa estadoPagpapatatag sa pamilya bilang saligang konstitusyong panlipunanPagtataguyod sa kabutiha

Sino ang kalihim ng mga iba't ibang ahensya ng pilipinas?

1.DOLE-rosalinda Baldoz 2.DepEd-Bro. Armin Luistro 3.DOF-Cesar Purisma 4.DFA-Roberto Romulo 5.DND-Voltaire Gazmin 6.DOJ-Leila Delima 7.DOT-Alberto Lim 8.DENR-Ramos Paje

Ano ang mga tungkulin ng pamahalaan?

Sila ang nagsasagawa ng demokrasya at tumutulong at namamahala  sa mga lugar.   Mga tungkulin ng Pamahalaan sa kanyang mga nasasakupang mga  tao.   Pagtatanggol sa es

Ano ang mga ahensya ng pamahalaan ng Pilipinas na tumutulong sa mga mamamayan?

DOJ - department of justice   DENR - department of environment and natural resources   DepEd - department of education   BIR - bureau of internal revenue   DFA