What would you like to do?

Ano ang mga uri ng pamahalaan sa mga bansa sa Asya?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

ao ang uri ng pamahalaan sa bansang asya
Thanks for the feedback!

Ano ang mga bansa na matatagpuan sa timog silangang Asya?

singapore cambodia indonesia china malaysia canada thailand rusia vietnam brunie laos myanmar    cyprus,turkey,libanon,israel,jordan,iraq,iran,mongolia,japan,south kore

Ano ang mga uri ng pamahalaan sa buong mundo?

MGA URI NG PAMAHALAAN........   MONARKIYA- kapag iisa lang ang may hawak ng pamahalaan. ang pamunuan ay naipamamana sa mga anak.    CONSTITUTIONAL MONARCHI- pinamum

Ano ang mga uri ng relihiyon sa Asya?

roman catholic zoroastrianism kristiyanismo judaismo hinduismo Islam Buddhism christian Muslim seven day adventist baptist aliance mga relihiyion sa As

Ang mga uri ng pamahalaan ng mga bansa sa asya?

South Korea | Republika / North Korea | Democratic Republic India | Republika Sri Lanka | Democratic Socialist Republic / Bhutan | Hereditary Monarchy / Nepal | Parl

Ano ang mga bansa sa timog Asya?

please see related link below..   the countries belong to south asia are bangladesh, pakistan which is known as the land of the pure, nepal, india, sri lanka which is know