What would you like to do?

Ano ang mga uri ng pamahalaan sa mga bansa sa Asya?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

ao ang uri ng pamahalaan sa bansang asya
1 person found this useful
Thanks for the feedback!

Ano ang mga uri ng relihiyon sa Asya?

roman catholic zoroastrianism kristiyanismo judaismo hinduismo Islam Buddhism christian Muslim seven day adventist baptist aliance mga relihiyion sa As

Ano ang mga uri ng pamahalaan sa pilipinas?

Sayang!Hindi ko masasagutan ang aking takdang aralin sa madaling panahon!.Kung maaari pwede po bang ibigay ang sagot sa tanung na ito?.Marami po kasing naghahanap ng tanung na

Ano ang mga bansa sa Asya?

ASYA mga bansa sa hilagang asya at ang kabisera nito: ARMENIA- yerevan AZERBAIJAN- baku GEORGIA- T'bilisi KAZAKHSTAN- astana KYRGYZSTAN- bishkek MONGOLIA- ulaa

Ano ang mga bansa sa timog Asya?

please see related link below..   the countries belong to south asia are bangladesh, pakistan which is known as the land of the pure, nepal, india, sri lanka which is know

Ano ang mga uri ng pamahalaan sa buong mundo?

MGA URI NG PAMAHALAAN........   MONARKIYA- kapag iisa lang ang may hawak ng pamahalaan. ang pamunuan ay naipamamana sa mga anak.    CONSTITUTIONAL MONARCHI- pinamum