Don't see your answer below? Submit your question and get an answer from the WikiAnswers® community.

Ano ang hominid sa tagalog?

hominid ay mga kasapi ng biyolohikal na pamilyang Hominidae (ang dakilang mga bakulaw), na kinabibilangan ng mga Tao, mga tsimpansi, mga gorilya, at mga oranggutan. Mas karani (MORE)

Ano ang kasunduan sa Paris?

Ang Kasunduan sa Paris, na nilagdaan noong Disyembre 10, 1898, ay ang nagpatapos ng Digmaang Espanyol-Amerikano. Nasasaad sa kasunduan ang pagpapalaya sa bansang Cuba, ang pag (MORE)