Ano ang nagagawa ng edukasyon sa pilipinas?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

ano ang edukasyon ?
1 person found this useful

Ano ang sanhi ng paglaki ng populasyon sa Pilipinas?

ang sanhi ng aglaki ng oulasyon ay ang mga sumusunod: ~ang panganganak ng marami sa higit na kaya mong alagaano pakainin...?! ~maagang pagbubuntis ng mga kabataan...?!

Pagpapahalaga ng edukasyon sa pilipinas?

Ang pagpapahalaga ay pagbibigay halaga sa isang bagay o sa karapatan ng bawat isa sa mundong ito.

Ano ang katwiran mo sa diborsyo ng pilipinas?

Sa akin palagay kung ang divorce ay magiging legal, ang pagkakaroon ng mabuting pamilya ay Hindi na magkakaroon ng halaga sa atin.

Anu ang sistema ng edukasyon sa japan?

Sistema ng edukasyon sa Japan Naglagda ang Japan nuong 1994 sa treaty ng United Nations ng 1989 tungkol sa "Karapatan ng Bata" . Ukol dito, ang karapatan sa edukasyon ng mga bata ay dapat ipagtanggol at igalang. Ang gobyernong Hapon ay hindi obligadong pwersahin ang magulang ng batang dayuhan upang pag-aralin ang kanilang mga anak ngunit mayroong karapatan ang mga bata na makapag-aral. 1-1 Sistema ng Edukasyon sa Japan (1) Ang Sistemang 6-3-3-4 Ang sistema ng edukasyon sa Japan ay nahahati sa sumusunod na taon: 6 na taon sa Elementarya, 3 taon sa Junior High School, 3 taon sa Senior High School at 4 na taon sa Unibersidad (2 taon sa Junior College). (2) Sapilitang Edukasyon Dahil ang mababang paaralan at ang junior high school ay edukasyong sapilitan o katungkulan ayon sa batas, ang lahat ng bata ay inaasahang magtapos nito. Ang Sapilitang Edukasyon ay ipinagpatupad para sa mga batang Hapon, ngunit ang mga batang dayuhan na nasa edad 6 na taon hanggang 15 taon na nagnanais mag-aral ay maari din pamahagian ng pagkakataong pumasok sa paaralan tulad ng mga batang Hapon. Mabuting pag-aralin ang mga bata upang mapaghandaan ang magandang kinabukasan nila. Makipagsanggunian lamang sa malapit na munisipyo ng tinitirahan. (3) Mga iba pang detalye Kapag nakatapos ng pag-aaral sa junior high school ang mga batang Hapon, sila ay tumutuloy sa high school o unibersidad. Gayunpaman, upang makapasok sa high school o unibersidad, kinakailangang kumuha ng pagsusulit. Bago pumasok ang mga bata sa elementarya, mayroong Kindergarten o Preschool. Mayroon ding Technical College at iba't-iba pang uri ng paaralan para sa mga batang nakapagtapos ng junior high school o senior high school na magpapaunlad sa mga kakayahan at kaalaman ng mga estudyante na kailangan para sa iba't-ibang hanapbuhay. Mayroon ding mga nakatatag na paaralan para sa mga batang may kapansanan. 13. Sistema ng Edukasyon sa Japan Ang sistema ng edukasyon sa Japan ay nahahati sa mga sumusunod: 6 taon sa elementarya, 3 taon sa junior high school, 3 taon sa senior high school at 4 na taon sa unibersidad (2 taon kung junior o technical college). Ang edukasyon sa elementarya at junior high school ay sapilitang ipinatutupad (compulsory). May mga eskwelahan na pagmamay-ari ng gobyerno (national), pampubliko (pinapatakbo ng prefecture, city o town), at mga pribado. Nagsisimula ang pasukan sa Abril at nagtatapos sa Marso. (2)Elementarya/Junior High School (Sapilitang Ipinatutupad) ① Edad ng Pagpasok Elementarya…Mga bata na ang ika-7 taong gulang ay nasa Abril 2 ng taon hanggang sa Abril 1 ng susunod na taon. Junior High School…Mga bata na ang ika-13 taong gulang ay nasa Abril 2 ng taon hanggang sa Abril 1 ng susunod na taon.

Ano ang epekto ng pananakop ng Portugal sa pilipinas?

. . . -> DAHiL SA PAGHiHiKAYAT NA PAG - AASAWA NG MGA KALALAKiHANG PORTUGESEAT KABABAiHANG iNDiAN . LAYUNiN NG GANiTONG PATAKARAN NG MAGKAROON NG ANAK AT APO NA MAY PAGKAKAKiLANLANG PORTUGESE . SiGN BY : ENAHPOKS [NG PABAHAY]

Ano ang naging epekto ng imperyalismo at kolonyalismo sa pilipinas?

naghirap ang mga Filipino at nawala ang kanilang kalayaan,,dahil dito nag alsa ang mga Filipino pero natalo sila dahil wala silang sapat na kaalaman sa digmaan at kulang sila sa mga armas,

Pamana ng kastila sa pilipinas sa larangan ng edukasyon?

Lahat na yata ng aspeto sa buhay ng mga Pilipino ay naimpluwensya ng mga Espanyol. Unang-una ang Katolisismong pananampalataya at pagdiriwang ng mga fiesta. Sa edukasyon, pilit na itinuro ang relihiyon at wikang Espanyol. Kaya kapansin-pansin ang mga hiram na salita gaya ng mesa, taza, tinidor at iba pa. Ang mga pangalan din ng mga Filipino ay pinalitan. Maraming Filipino ngayon ay may apilyidong Espanyol gaya ng Chavez, Zamora, Quezon, Rodriguez, atbp. May impluwensya din ang mga Espanyol sa pananamit at pagluluto. Relihiyon Ang pinakamalaking impluwensyang espanyol sa kulturang Pilipino ay ang kristyanismo. Naging dahilan ito upang tawagin ang pilipinas na "tanging Bansang kristyano sa asya." Maraming kaugaliang panrelihiyon ang natutuhan ng mga Pilipino. Kabilang ditto ang pagdaraos ng kapistahan bilang parangal at pasasalamat sa santong patron. pagkain: natuto ang mga Pilipino na kumain ng tinapay, karne ng baka at tupa, longganisa,sardinas, hamon, at atsara. natutuhan nila ang pag-inom ng kape, tsokolate, at alak. gayundin ang paggamit ng kutsara, tinidor, plato, tasa, baso at serbilyetas. natuto rin silang kumain ng mga halamang pagkain gaya ng mais, patatas, repolyo, kakaw at iba pa. Pananamit: Natutong mag suot ng americana, pantalon at sombrero ang mga lalaki. saya at kamisang maluwang at may mahahabang manggas sa mga babae. nagsusuot na rin ng sapatos, tsinelas, medyas, panwelo at payneta. Musika: Itinuro ng Kastila ang paggamit ng instrumentong pangmusika gaya ng byulin, plawta, alpa,pyano at gitara. likas na mahilig sa musika, nakalikha ang mga Pilipino ng mga instrumentong musikal buhat sa kawayan. bumuo sila ng banda ng musikong bumbong na tumututog sa mga kasayahan. ang organong kawayan na tanyag sa daigdig ay matatagpuan sa Simbahan ng Las Pinas, Metropolitan Manila. ito ay nilikha noong 1818 ni Padre Diego Cerra, isang paring kastila. ang Lupang Hinirang ni Julian Felipe at awiting Sampaguita ni Dolores Paterno ay impluwensyang Kastila. Sayaw: Madali ring natutuhan ng mga Pilipino ang mga sayaw mula sa Espanya tulad ng carinosa, pandango, surtido, La Jota, rigodon, polka at lancero. Sining: Nalinang noong panahon ng mga Kastila ang husay ng mga Pilipino sa larangan ng pagpipinta at iskultura. Tinagurian noon na Ama ng mga Pintor na Pilipino si Damian Domingo na unang pintor na Pilipino. umani ng tagumpay sa mga paligsahang pandaigdig sa pagpipinta sina Juan Luna at Filex Resurreccion Hidalgo. Si Juan Luna ang nagpinta ng Spoliarium at ng Sanduguan. Naging mahusay na mga manlililok ng mag imahen ng mga santong Katoliko ang ilang Pilipino. Si Mariano Madrinan ang tinaguriang Pinakadakilang Iskultor na Pilipino noon. Naging tanyag din sa larangang ito sina Dr.Jose Rizal, Isabelo Tampingco, Cipriano Bacay, Manuael Asuncion, Jose Arevallo at Pelagia Mendoza, ang unang Pilipinang manlililok.

Ano ang naging epekto ng pananalakay ng hapon sa pilipinas?

naging epekto nito ang pagiging matatag ng mga pilipino,marami ang namatay na pilipino sa pilipinas

Anu-ano ang kabutihang dulot ng pakikipag-ugnayan ng pilipinas sa hapones?

ang kabutihang naidulot ng mga hapones sa mga katutubong Filipino ay marami tulad ng sa kabuhayan ng mga katurubong Filipino noon

Ano ang naging ugat ng pagkakadawit ng pilipinas sa ikalawang digmaang pandaigdig?

List of Adjectives . A - D List of Adjectives afraid agreeable amused ancient angry annoyed anxious arrogant ashamed average awful bad beautiful better big bitter black blue boiling brave breezy brief bright broad broken bumpy calm charming cheerful chilly clumsy cold colossal combative comfortable confused cooing cool cooperative courageous crazy creepy cruel cuddly curly curved damp dangerous deafening deep A - D List of Adjectives . D - G List of Adjectives defeated defiant delicious delightful depressed determined dirty disgusted disturbed dizzy dry dull dusty eager early elated embarrassed empty encouraging energetic enthusiastic envious evil excited exuberant faint fair faithful fantastic fast fat few fierce filthy fine flaky flat fluffy foolish frail frantic fresh friendly frightened funny fuzzy gentle giant gigantic good D - G List of Adjectives . G - M List of Adjectives gorgeous greasy great green grieving grubby grumpy handsome happy hard harsh healthy heavy helpful helpless high hilarious hissing hollow homeless horrible hot huge hungry hurt hushed husky icy ill immense itchy jealous jittery jolly juicy kind large late lazy light little lively lonely long loose loud lovely low lucky magnificent G - M List of Adjectives . M - R List of Adjectives mammoth many massive melodic melted mighty miniature moaning modern mute mysterious narrow nasty naughty nervous new nice nosy numerous nutty obedient obnoxious odd old orange ordinary outrageous panicky perfect petite plastic pleasant precious pretty prickly proud puny purple purring quaint quick quickest quiet rainy rapid rare raspy ratty red relieved M - R List of Adjectives . R - S List of Adjectives repulsive resonant ripe roasted robust rotten rough round sad salty scary scattered scrawny screeching selfish shaggy shaky shallow sharp shivering short shrill silent silky silly skinny slimy slippery slow small smiling smooth soft solid sore sour spicy splendid spotty square squealing stale steady steep sticky stingy straight strange striped strong R - S List of Adjectives . S - Z List of Adjectives successful sweet swift tall tame tan tart tasteless tasty tender tender tense terrible testy thirsty thoughtful thoughtless thundering tight tiny tired tough tricky troubled ugliest ugly uneven upset uptight vast victorious vivacious voiceless wasteful watery weak weary wet whispering wicked wide wide-eyed witty wonderful wooden worried yellow young yummy zany S - Z List of Adjectives .

Ano anu ang naitulong ng Spain sa pilipinas?

Dahil sa Spain, masasabing nailagay sa mapa ng mundo ang Pilipinas, dahil nga sa pagkakadiskubre dito ni Fernando Magallanes, isang marinong Portuguese.

Ano ang ibig sabihin ng star sa watawat ng pilipinas?

ito ay nagsisimbolo ng tatlong malalaking pulo sa Pilipinas . Luzon . Visayas . Mindanao

Ano ang matibay na batayan ng pilipinas sa pag-angkin sa spratly?

ang matibay na batayan ng pilipinas ay ang mga sumusunogd dahil date nagkaroon tayo ng pagasa para sakupin ang buong spratly at ngayon inagaw ito para sa walang kwenta lamang para mapag lagyan ng tindahan at kung anu ano pa :)

Ano ang nagagawa ng mga OFW para sa bansa?

ang mga ofw ay nagsisilbing bayani ng ating bansa sila ay nagbibigay ng maraming dolyar sa ating bansa na nagpapalakas ng reserba ng dolyar ng ating bansa na syang ginagamit ng ating bansa para pambili ng mga produkto na galing sa ibang bansa.

Ano ang pangunahing layunin ng mga hapon sa kanilang pananakop sa pilipinas?

Pagpapalawak ng teritoryo sa mga bansa sa Asya Pagtatatag ng programang Greater East Asia Co-prosperity Sphere Paghahangad na makilala bilang lider ng mga Asyano at pairaling ang paniniwalang ang Asya ay para sa mga Asyano

Ano ang epekto ng turismo sa bansang pilipinas?

Makabubunga ito ng pagsagana ng dolyar sa bansa dahil maraming mga turista ang dumadating. Ang epekto ng turismo sa ating bansa ay Hindi lamang nakakapag-bubunga ng msaganang dolyar kundi ito rin ay nakakapagpa-unlad ng ekonomiya ng ating bansa at ito rin ay nagbibigay ng maraminng trabaho sa ating mga kababayan.

Ano ang kwento tungkol sa pinagmulan ng pilipinas ayon sa paniniwala ng mga Filipino?

ayon sa mga sabi-sabi ang pilipinas ay nabuo dahil sa pagputok ng mga bulkan sa pilipinas dahil dito ang mga bulkan ay nagkalat sa buong dagat pasipiko kung saan matatagpuan ang pilipinas................................................................................mao ra to..............................................................................by:christine compuesto

Anu-ano ang tatlong pangkat ng lipunan ng mga sinaunang mga Filipino sa Pilipinas?

Sa Luzon >Datu >Timawa o timagua >Alipin A. Kung Apat ang kailiangan: . Datu . Maharlika . Timawa . Alipin B. Ang Dalawang Uri ng Alipin: . Aliping namamahay . Aliping Saguiguilid . Sa Mindanao >malai-I-bangsa >mabubai-bangsa >alipin . Sa Visayas A. Tatlong Uri ng Alipin: . Tumataban -araw-araw na nagsisilbi sa amo . . Ayuey -tatlong beses sa isang linggo nagsisilbi sa amo. . Tumarampuk -paminsan-minsan lamang nagsisilbi sa kanilang amo.. .

Anu-ano ang bumubuo sa teritoryo ng pilipinas?

sinagot ni dianne ))). Ang pambansang teritoryo ng Pilipinas ay binubuo ng mga sumusunod: . kapuluan ng Pilipinas, mga isla at mga bahagi ng tubig na pumapaligid dito . mga teritoryong nasasaklaw ng soberanya ng Pilipinas . kalupaan, katubigan at himpapawid nito . dagat teritoryal, kalaliman ng dagat at kailaliman ng lupa nito . kalapagang insular nito . mga pook submarino nito . mga karagatang nakapaligid, nakapagitan, at nag-uugnay sa mga pulo at kapuluan . mga lawak at mga dimensyon na nag-uugnay sa bahagi ng panloob na karagatan ng Pilipinas. .

Ano ang pinagkaiba ng komunikasyon sa pilipinas noon at ngayon?

Ang pinagkaiba ng komunikasyon noon at ngayon ay mas automatic na, Hindi katulad ng dati na manu-mano ang pagpapadala ng sulat. Mas pinabilis at pina Hi-Tech na. Dahil meron nang cellphone, internet, express delivery, mas mapapabilis ang ating komunikasyon sa ibang tao. Mas madali na tayong makikibalita sa anumang maaring mangyaro o maganap sa kapaligiran :)

Ano ang populasyon ng Pilipinas sa kasalukuyang taon?

sabi ng nso higit 101 million na ang mga Filipino dito sa pilipinas ngayong 2010........

Ano ang kahulugan ng edukasyon sa pagpapahalaga?

Ang isang pag-aaral ng mga halaga ay mahalaga becuse halaga ay hindi natural, sila ay nagturo. Mga bata ay dapat na nagturo moral na pag-uugali at moral na sistema, dahil ito ay hindi kailanman bubuo natural. A study of values ​​is important becuse values ​​are not natural, they are taught. Children should be taught moral behavior and moral system, because it has never generate naturally.

Ano ang sistema ng edukasyon sa pilipinas?

walang pormal na edukasyon noong unang panahon.sa bahay lamang sila tinuturuan ng kanilang mga magulang.ang mga babae ay tinuturuan gumawa ng gawaing bahay samantala ang mga lalake ay tinuturuan magaral ng sandata.sa panay lamang may pormal na edukasyon na tinatawag na bothoan.

Anu-ano ang bumubuo sa topograpiya ng pilipinas?

ang topograpiya ng pilipinas ay tumutukoy sa mga anyong tubig at anyong lupa nito sa luzon visayas at mindanao upang matukoy ang topograpiya nito

Ano ang epekto ng yamang tubig sa ekonomiya ng Pilipinas?

mahalaga ang yamang tubig kasi dito tayo umiinom para Hindi ma uhaw at para Hindi mabulunan ng pag kain at pag na tinik may iinomin tayong tubig para matanggal ang tinik sa lalamunan

Ano ang Klasipikasyon ng Wika sa Pilipinas?

Ang Philippine wika ay nahahati sa mga sumusunod na grupo: Northern Philippine Wika Batanic Wika Northern Luzon wika Gitnang Luzon wika Northen Mindoro wika Greater Central Philippine wika Timog Mangyan wika Central Philippine wika Palawan wika Mindanao wika Gorontalo-Mongondow wika Kalamian wika South Mindanao wika Sangiric wika Minahasan wika

Ano ang teorya ng migrasyon sa Pilipinas?

Ito ay teorya ni beyer -Nagsusulong ng hinuha tungkol sa tatlong grupo ng Tao- Negrito, indones at Malay bilang ninuno ng Filipino

Ano ang sistema ng edukasyon sa Indonesia?

By. ETHAN PAGADUAN ^_^ Ang Republika ng Indonesia ( Indones : Republik Indonesia , bigkas: /ˌɪndoʊˈniːziə/ o /ˌɪndəˈniːʒə/ ),ay isang bansa sa Timog-silangang Asya . Ito ay binubuo ng17,508 mga pulo, at ito ang pinakamalaking estado sa buong daigdigna binubuo ng isang kapuluan . Tinatantiyana nasa 238 milyong katao ang populasyon ng Indonesia, [2] na pang-apat sa mga pinakamataong bansa samundo, at ang pinakamataong bansang Muslim ;subalit walang opisyal na pananampalataya ang itinakda sa Saligang Batasng Indonesia . Isang republika angIndonesia, na may inihahalal na tagapagbatas (lehislatura) at pangulo . Angkabisera ng bansa ay Jakarta . Pinapaligiranang Indonesia ng Papua New Guinea , East Timor at Malaysia , at kinabibilangan rin ang Singapore , Pilipinas , Australya , atang KapuluangAndaman at Nicobar ng Indiya bilang mga kalapit na bansa at teritoryo.

Ano ang katangian ng populasyon sa pilipinas?

mayaman-ito ung mga nakatira sa malalaking at maraming bahay maraming lupain... gitnang uri-ito ung mga may kaya pero ung sapat lang mahirap-ito ung sa mga squaters area

Ano ang mga uri ng pamahalaan sa pilipinas?

Sayang!Hindi ko masasagutan ang aking takdang aralin sa madaling panahon!.Kung maaari pwede po bang ibigay ang sagot sa tanung na ito?.Marami po kasing naghahanap ng tanung na ito lalo na po sa aming mga grade 6 :))

Ano ang teritoryo ng pilipinas?

ang teritoryo ng pilipinas ay binubuo ng mga kapuluan ng pilipinas,mga isla,kalapang insular,at mga pook submarina nito.. j.

Ano ano ang hangganan ng pambansang teritoryo ng pilipinas ayon sa saligang batas?

Ang pambansang teritoryo ay binubuo ng kapuluang Pilipinas, kasama ang lahat ng pulo at karagatan na nakapaloob doon, at lahat ng iba pang teritoryo na ari ng Pilipinas sa pamamagitan ng karapatang kinikilala sa kasaysayan o sa batas, kasama ang dagat teritoryal, ang kalawakang itaas, ang kailaliman ng lupa, ang ilalim ng dagat, ang mga kalapagang insular, at ang iba pang lugar submarina na nasa ganap na kapangyarihan o saklaw ng Pilipinas. Ang karagatang nakapaligid, nakapagitan, at nag-uugnay sa mga pulo ng kapuluan, maging ano man ang lawak at sukat, ay bumubuo ng panloob na karagatan ng Pilipinas.

Ano ang kaugnayan ng heograpiya ng pilipinas sa ating wika?

ang kaugnayan ng spain sa pilipinas ay dito nagmula ang krisyano at sila ang nanakop sa pilipinas

Ano ang nilalaman ng Saligang Batas ng 1987 tungkol sa teritoryo ng pilipinas?

Ang pambansang teritoryo ay binubuo ng kapuluang Pilipinas, kasama ang lahat ng mga pulo at mga karagatan na nakapaloob dito, at lahat ng iba pang mga teritoryo na nasa ganap na kapangyarihan o hurisdiksyon ng Pilipinas, na binubuo ng mga kalupaan, katubigan, at himpapawirin nito, kasama ang dagat teritoryal, ang lalim ng dagat, ang kailaliman ng lupa, ang mga kalapagang insular, at ang iba pang mga pook submarina nito. Ang mga karagatang nakapaligid, nakapagitan at nag-uugnay sa mga pulo ng kapuluan, maging ano man ang lawak at mga dimensyon ay nag-aanyong bahagi ng panloob na karagatan ng Pilipinas.

Anu-ano ang impluwensya ng mga pranses sa kultura ng pilipinas?

(para sa mga Ingles tao)For english people it means-What are the influences of French culture in the Philippines. Dahil ang Pranses tao na nagsimula ang pagpapakita na Filipino mga tao ibangPranses bagay ang pagkain / cuisine ay nagbago.

Ano na ang nangyayari sa ekonomiya ng pilipinas?

1. May nagsasabi dahil ito sa sobrang bilis ng pagdami ng tao habang mabagal ang pag-unlad ng ekonomiya. Anang iba, nauubos ang yamang bayan sa katiwalian ng opisyales. Sa totoo lang, walang simpleng sagot. May umiikot na sanaysay, "Ang Kaibahan," di alam ang umakda, na nagsisikap ipaliwanag ang ating sitwasyon: Ang kaibahan ng mahirap at mayamang bansa ay hindi sa edad. Mahigit 2,000 taon na ang India at Egypt, pero hikahos. Wala pang 150 taong gulang ang Canada, Australia at New Zealand, pero mauunlad. Ang kaibahan ng mahirap o mayamang bansa ay hindi rin sa likas na yaman. Sa Japan 80% ng teritoryo ay bundok, hindi maaring sakahin o pastulan ng baka, pero ikalawang pinaka-sulong na ekonomiya sa mundo. Tila isang lumulutang na pabrika ang Japan, umaangkat ng raw materials at nagluluwal ng manufactured goods sa buong mundo. Gayundin ang Switzerland, na hindi nagtatanim ng cocoa pero gawaan ng pinaka-bantog na tsokolate sa mundo. Apat na buwan lang sa isang taon natatamnan o napapastulan ang lupa, pero nangunguna ito sa dairy industry. Maliit na bansa pero matatag, maayos at matahimik. Anang expatriates mula sa mayayamang bansa na nakakasalamuha ang katulad sa mahihirap na bansa, wala silang pinagkaiba sa talino. Ang kulay ng balat ay hindi rin mahalaga. Ang mga imigranteng binansagang tamad sa sariling bansa ay pinaka-masisipag sa nilipatan sa Europe.

Ano ang kahulugan ng lokasyon ng pilipinas sa pag-unlad ng ating kabihasnan?

mahalaga itong mapag aralan upang lubos na maunawaan kung bakit dlawang uri lmanq anq nararanasang klima sa bansa .. :DD

Ano ang uri ng edukasyon ng mga unang Filipino?

Tinuturuan lamang sila ng kanilang mga magulang sa bahay nila... Ang tawag sa kanilang alpabeto ay ALIBATA...

Ano ang teorya ng asyatiko sa pilipinas?

Brunette Coleman was a pseudonym used by the poet and writer Philip Larkin (1922-1985). In 1943, toward the end of his time as an undergraduate at St John's College, Oxford, he wrote several works of fiction, verse and critical commentary under that name. The style he adopted parodies that of popular writers of contemporary girls' school fiction, but the extent of the stories' homoerotic content suggests they were written primarily for adult male titillation. The Coleman oeuvre consists of a completed novella, Trouble at Willow Gables , set in a girls' boarding school; an incomplete sequel, Michaelmas Term at St Brides , set in a women's college at Oxford; seven short poems with a girls' school ambience; a fragment of pseudo-autobiography; and a critical essay purporting to be Coleman's literary apologia. The manuscripts' existence was revealed to the public when Larkin's Selected Letters and Andrew Motion's biography were published in 1992 and 1993 respectively.Ang gago nito ako dapat magtatanong ako pa tong nag sagot.! The Coleman works themselves were finally published, with other Larkin drafts and oddments, in 2002. Critical reaction was divided. ( more... ) Recently featured: Poppy Meadow - Stephen Trigg - Aries.!.

Ano ang pagkakaiba ng edukasyon ngayon sa edukasyon noon?

Noon walang paaralan pero ang mga magulang ang nagtuturo kung paanogumawa ng gawaing bahay at kung paano gumamit ng sandata para sadigmaan. subalit ngayon may guro na at may paaralan.

Ano ang populasyon sa pilipinas ng babae at lalaki sa kasalukuyan?

Mas marami ang mga babae dito sa Pilipinas. Ito ay nagkakaroon ng ration na 10:1. Hindi man natin akalain pero ito na ang bilang nito sa kasalukuyan.

Ano ang naitutulong ng edukasyon sa ating buhay?

ang naitutulong ng edukasyon ay maaari nitong pagandahin ang ating buhay sa ating paglaki kung tayo ay mag-aaral mabuti,ito ang kayamanan na walang makakaagaw o makakahiram man ng kahit sino,ito rin ang tanging maipapamana sa atin ng ating mga magulang.

Ano-ano ang mga layunin ng amerikano sa pagsakop sa pilipinas?

upang GaWiNG base militar tama ba! answer by;cielde ................................................................................................ 1. upang gawing himpilan ng militar ang pilipinas sa karagatang pasipiko 2. mapalaganap ang relihiyong Protestantismo 3. dahil sa likas na yaman.. :) answered by : Jesse Ebreo 1/5/2011

Anu-ano ang sanhi ng paglaki ng populasyon sa pilipinas?

Sa palaging pagre-reproduce... At saka madami sa mga Pilipino ay Hindi nagfa-family planning, kaya ganoon.

Ano ang uri ng ating pamahalaan sa pilipinas?

The English translation of the Filipino words "Ano ang uri ng atingpamahalaan sa pilipinas" is 'What kind of government isPhilippines' whose answer is a unitary state.

Ano ang mga pangunahing produkto sa bawat rehiyon ng pilipinas?

Mga Produkto ng Pilipinas sa Bawat Rehiyon LUZON Rehiyon I - Dagupan City, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan alak (basi) palay mais tabako ginto pilak tanso gulay strawberry tubo niyog Rehiyon II- Batanes, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Santiago City ginto pilak luad/clay tanso palay kape tubo tabako mais gulay troso lamang-ugat Rehiyon III-Angeles City, Aurora, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Olongapo City, Pampanga, Tarlac, Zambales palay tubo mais manok gulay isda ceramics semento inukit n kahoy prutas chromite (zambales), burda lubid Rehiyon IV A- Batangas, Cavite, Laguna, Lucena City, Quezon, Rizal palay tubo niyog dalanghita kape kakaw baka manok baboy isda bakya tsinelas inukit na kahoy niyog torso lambanog sumbrerong yari s buntal asin rattan ginto pilak tanso sugpo langis marmol Rehiyon IV B-Marinduque, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro , Palawan, Puerto Princesa City[2], Romblon, Albay , Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Masbate, Naga City[4], Sorsogon niyog palay pili abaka troso isda saging baka pilak tanso ginto Rehiyon V VISAYAS Rehiyon VI-Aklan, Antique, Bacolod City, Capiz, Guimaras, Iloilo, Iloilo City, Negros Occidental asukal (negros) isda ginto tanso manganese chromite lambat tsinelas kulambong yari s abaka sinamay mais palay tubo, munggo pilak kape niyog tabako lamang-ugat saging kamoteng-kahoy Rehiyon VII-Bohol, Cebu, Cebu City, Lapu-Lapu City, Mandaue City, Negros Oriental, Siquijor> mais niyog tubo palay isda troso banig sumbrero sinamay marmol manganese mangga tabako maguey tubo tanso gitara tinuyong mangga ceramics mani apog Rehiyon VIII-Biliran, Eastern Samar, Leyte, Northern Samar, Ormoc City,Samar, Southern Leyte, Tacloban palay tubo mais lamang-ugat niyog isda tabako patatas abaka kopra mangga tanso bakal apog MINDANAO Rehiyon IX-Isabela City, Zamboanga City, Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay baka kalabaw kabayo baboy tupa kambing manok niyog goma (basilan), abaka halamng sitrus isda magagandang banig perlas Rehiyon X-Bukidnon, Cagayan de Oro City, Camiguin, Iligan City, Lanao del Norte, Misamis Occidental, Misamis Oriental puno ng mayapi apito tangile tanso ginto bakal isda palay mais niyog abaka tabako goma baka pinya (bukdnon) kape saging mangga lansones lamang-ugat kakaw nikel kambing baboy Rehiyon XI- Compostela Valley ,Davao City , [2]Davao del Norte, Davao del Sur, Davao Oriental mais palay saging(tagum), camote kape kasaba troso durian manok puno ng lauan narra mayapis apitong isda maguey tanso chromite nikel kobalt pinya sorghum Rehiyon XII - Cotabato, Cotabato City,General Santos CitySarangani,South Cotabato,Sultan Kudarat palay mais lamang-ugat tanso niyog sorghum tabako abaka kape durian abokado Rehiyon XIII -Agusan del Norte,Agusan del Sur, Butuan City, Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur diamante ginto mangga saging palm oil gulay limestone silica deposit guano rock phosphate buhangin/ bato

Ano ang mga ahensya ng pamahalaan ng Pilipinas na tumutulong sa mga mamamayan?

DOJ - department of justice DENR - department of environment and natural resources DepEd - department of education BIR - bureau of internal revenue DFA - department of foreign affairs NBI - national bureau of investigation DPWH - department of public works and highways MMDA - metro manila development authority DOLE - department of labor and employment DOF - department of finance DA - department of agriculture PNP - philippine national police DOH - department of health POEA - philippine overseas employment administration DSWD - department of social welfare and development DAR - department of agrarian reform DBM - department of budget and management DOE - department of energy DOF - department of finance DILG - department of interior and local government DND - department of national defense DOST - department of science and technology DOT - department of tourism DTI - department of trade and industry DOTC - department of transportation and communications

Ano ang kahulugan sa walong sinag ng araw sa watawat ng Pilipinas?

Ang 8 walong sinag ng araw ay sumasagisag sa walong lalawigan ng Pilipinas na nag-alsa laban sa pamumuno ng mga Espanyol para makamit ang kalayaan ng Pilipinas. Ang walong lalawigang ito ay ang Bulacan, Manila, Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija, Batangas, Laguna at Cavite.

Ano ang naging impluwensya ng mga tsino sa pilipinas?

Ang mga naging inpluwensya ng mga tsino sa Pilipinas ay ang mga sumusunod: 1.Ang paggamit ng porselana at mga ibang metal 2.Ang pag produkto ng gunpowder at ang pagsasaayos ng fireworks sa mga okasyon. 3.Ang pagsusuot ng camisa de tsino,ang paggamit ng tsinelas at bakya. 4.Ang paglalaro ng mahjong at jueting. 5.Ang pagluto ng mami,lumpia,pansit at lechon. 6.Ang pagbigay respeto sa mga matatanda at nakakatanda. 7.Ang tradisyon sa pagsasaayos ng kasal at pamanhikan. 8.Ang pagiging closeness ng pamilya. 9.Ang paggamit na original na salita nila.

Ano ang kahalagahan ng edukasyon?

Ang edukasyon ay napaka importante sa isang tao dahil dito nakasalalay ang ating kinabusan upang maabot mo ang iyong mga layunin sa buhay kailangan mo ito makaka tulong ang edukasyon upang makahanap ka ng magandang trabaho ang layunin ng edukasyon upang magkaroon ka ng sapat na karunungan. Answer "Ang edukasyon ay upang malaman ang mga bagay-bagay mula sa simula hangang sa katapusan ng ating buhay. sa pagpapalawak ng kapangyarihan at kaalaman na ibinigay sa ating pag silang".dahil ang edukasyon lamang ang tanging kayamanan na maaari nating ipagmalaki at hindi mananakaw........ Napakahalaga ang pagkakaroon ng edukasyon sa buhay ng isang tao. Nakakatulong ito sa pagpapa-unlad ng sarili at maging ang kinabukasan. Nagpapalakas ito ng loob ng isang tao para makipagsapalaran sa buhay. Nagpapatatag sa pagkatao para harapin ang mga pagsubok at matutong lumaban sa agos ng buhay. Madalas nating naririnig sa ating mga magulang na ang edukasyon lamang ang tangi nilang maipapamana sa mga anak kaya pinapayuhan silang mag-aral mabuti at magtapos sa pag-aaral. Ang edukasyon daw ang pamanang kailanman ay hindi mawawala sa tao at hindi mananakaw ninuman.