Ano ang patakarang piskal sa pilipinas?


Patakarang Piskal

Tumutukoy sa kung paano ginagamit ng pamahalaan ang pera ng bayan sa kapakinabangan ng bansa.
5 people found this useful