What would you like to do?

Ano ang patakarang piskal sa pilipinas?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .


Patakarang Piskal

Tumutukoy sa kung paano ginagamit ng pamahalaan ang pera ng bayan sa kapakinabangan ng bansa.
6 people found this useful
Thanks for the feedback!

What would you like to do?

Ano ang epekto ng turismo sa bansang pilipinas?

Makabubunga ito ng pagsagana ng dolyar sa bansa dahil maraming mga turista ang dumadating. Ang epekto ng turismo sa ating bansa ay Hindi lamang nakakapag-bubunga ng msaganan (MORE)

An 8-Year-Old Girl is Battling Breast Cancer, But a 'Flood of Angels' Has Her Back

Chrissy Turner is an 8-year-old battling an extremely rare cancer. She has a long road to recovery ahead of her. Read more about her unbelievable situation and why she's deter (MORE)

Los 10 Records Reproductivos mas Increibles de Seres Humanos

El honor de ser el bebe mas viejo del mundo se lo lleva la hija de 25 anos de edad de Beulah Hunter en 1944, Hunter estuvo embarazada durante 375 dias (mas de un ano) antes de (MORE)

Las Diez Parejas de Celebridades más Impactantes y Perturbadoras

Todos hemos tenido la experiencia de ver una pareja coqueteando en un restaurante o caminando por la calle y decir: "En serio? Los dos, juntos?" La vida esta llena de parejas (MORE)

You Won't Believe What This 20-Year-Old Cheeseburger From McDonald's Looks Like!

It's no surprise that a cheeseburger looks this way after 20 years...When they were both 13 years old, Casey Dean and Edward Nitz decided to buy a McDonald's cheeseburger and (MORE)

Celine Dion Battles To Hold Back Tears As She Says Goodbye To Her Amour.. And Thank You To Her Fans.

Prayers go out to Celine Dion and her family.. May Rene rest in peace, Amen..Celine Dion was overwhelmed when she returned to the Caesars Palace's Colosseum in Las Vegas, on W (MORE)

Marine Waits Anxiously For His Best Friend To Come Back From Afghanistan...

Marine Sergeant Jacob Fisher rescued a puppy while on base in Afghanistan. After several long months, Jacob and his dog, Jax are reunited. Watch the heartwarming video.Jacob F (MORE)

What would you like to do?

Ano ang pinaka malaking talon sa pilipinas?

ang pinaka malaking talon sa pinas ay ang MARIA CRISTINA FALLS Maria Cristina Falls is a waterfall of the Agus River on the island of Mindanao. It is sometimes called the "tw (MORE)

What would you like to do?

Anu-ano ang bumubuo sa teritoryo ng pilipinas?

sinagot ni dianne ))) Ang pambansang teritoryo ng Pilipinas ay binubuo ng mga sumusunod:kapuluan ng Pilipinas, mga isla at mga bahagi ng tubig na pumapaligid ditomga teritoryo (MORE)

What would you like to do?

Ano ang sistema ng edukasyon sa pilipinas?

walang pormal na edukasyon noong unang panahon.sa bahay lamang sila tinuturuan ng kanilang mga magulang.ang mga babae ay tinuturuan gumawa ng gawaing bahay samantala ang mga l (MORE)