Ano ang pidgin?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

ang pidgin ay isang uri ng barayti ng wika na tumutukoy sa sa wikang walang pormal na estraktura.nadedebelop ito dahil na rin sa pangangailangan na makabuo ing isang pahayag.kadalasan,napaghahalu-halo ng mga nagsasalita ang kanyang unang wika sa wikang sinasalita ng isang komunidad na bagong kinabibilangan nya.halimbawa nito ay ang mga intsik sa binondo na napagsasama-sama nila ang mga salitang intsik sa mga filipino
1 person found this useful

What is a pidgin?

Pidgin is a simplified form of a language, often used forcommunication between people who do not share as common language

What is Pidgin?

The word "pidgin" applies to an informal language combining a language's words and slang with native language terms. "Pidgin English" uses words and phrases usually without an

Ano ang el niño?

ang el nino ay ang kasalungat ng la nina na ibig sabihin ay tagulan o rainy season.ang el nino ay tagtuyot o sunny season.

Ano ang nizoral cream?

Ito ay gamot sa iba't ibang uri ng fungal infection tulad ng buni, an-an, hadhad, alipunga atbp.

Ano ang agham pampulitika?

Ang agham pampolitika ay ang pag-aaral sa politika. Kasangkot nito ang pag-aaral sa kayarian at proseso sa pamahalaan - o anumang kaparehong sistema na sinusubukang tiyakin an

Ano ang kasaysayan?

ang kasaysayan ay tungkol sa mga nakaraan o nakalipas,ang kasaysayan ay salamin ng ating nakaraan.

Ano ang panitikang filipino?

Ito ay pagpapahayag ng damdamin, panaginip at karanasan ng sangkatauhang naisusulat sa maganda, masining at makahulugang mga pahayag. Ito ay ideya, isip at damdamin ng Tao mul

Ano ang globo?

ito ay ang bilog na representasyon ng mundo.

Ano ang teoryang dekonstraksyon?

Ang layunin ng panitikan ay ipakita ang iba't ibang aspekto na bumubuo satao at mundo. Pinaniniwalaan kasi ng ilang mga pilosopo at manunulat nawalang iisang pananaw ang nag-u

Ano ang kahulugan ang pampalasa?

Ang pampalasa ay tuyong buto, bunga, ugat, banakal o kahit na anumang gawa sa gulay ginagamit nang may nalaang dami bilang panagdag para pampalasa, kulay, o isang pampataga