What would you like to do?

Ano ang sanaysay at magbigay ng halimbawa at mga uri nito?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

halimbawa ng sanaysay ay ang pag-ibig ni emilio jacinto nasa librong kawil 1
Thanks for the feedback!

Ano ang dalawang uri ng sanaysay?

May dalawang uri ng sanaysay. Ito ay ang maanyo o pormal at palagayan o di pormal. Ang maanyo o pormal na sanaysay ay nangangailangan ng maingat, maayos at mabisang paglalah

Ano ang panghalip at ang mga uri nito?

Ang panghalip ay salita o katagang panghalili sa pangngalan Uri ng panghalip Panghalip Panao-Ito ang panghalip na humahalili sa ngalan ng tao. Panghalip Pamatlig-Ito ang pang

Anu-ano ang mga uri ng sanaysay?

Ang uri ng sanaysay: 1. Pormal - sanaysay na tumatalakay sa mga mabibigat na paksa 2. Di- pormal- sanaysay na tumatalakay sa magagaang paksa, pang-araw- araw at pangkaraniwan

Anu-ano ang mga uri ng pang-ugnay at magbigay ng halimbawa nito?

Pangatnig- Ang pangatnig ay kataga, salita o grupo ng mga salitang nagpapakita ng pagkakaugnay ng isang salita sa isa pang salita o isang kaisipan sa isa pang kaisipan. ANG M

Ano ang idyoma at mga halimbawa nito?

Ang idyoma po ay mga salita na gingamit sa pagbibigay ng deskripsyon sa isang bagay o Tao sa paraang masining at Hindi direktang pagpapahayag. Ang mga halimbawa po nito ay:

Ano ang halimbawa ng pang-uri?

Ang pang-uri sa ingles ay "adjectives" o describing words.   ang mga halimbawa nito ay maganda,mabilis,matalino,swapang,sulit at iba pang salita na nagdescribe.   maga

Ano ang inklitik at magbigay ng halimbawa?

ingklitik ay angmgasalitang walang katuturan kung mag-isa lang sila pero nagbibigay ng karagdagang kahulugan sa pangungusap kapag idinugtong ito............... kagaya ng "na''

Mga Uri ng Klima sa Pilipinas at ang mga Katangian nito?

Uri ng Klima sa Pilipinas: 1. malamig na tag-tuyo-- tuwing Disyembre, Enero, Pebrero 2. mainit na tag-tuyo-- tuwing Marso, Abril, Mayo 3. mainit na maulan-- tuwing Hunyo, Huly

Ano ang mga uri ng bigkas at halimbawa nito?

Apat na bigkas: malumay:mahina ang pagbigkas,walang tuldik, mabilis:dire-diretso ang bigkas,ang tuldik ay pahilis(/) malumi:mahinang pagbigkas ngunit may impit sa hulihan,ang