Ano ano ang kaugalian ng mga kastila na namana natin?

anu ano ang mga kaugalian ang namana natin sa mga kastila
+ 23 others found this useful
Thanks for the feedback!
Follow

What's the craziest/most daring thing you've ever done when traveling?

View Full Interview

Ano ang mga katangian ng isang Mahigpit na Guro?

1. Matiyaga Magturo2. Nagpapatupad ng sariling patakaran3. Nagbibigay araw-araw ng takdang aralin4. Ayaw may kasabay sa pagsasalita5. Hindi nagkokonsidera6. Mabilis at Malabo (MORE)