Ano ano ang kaugalian ng mga kastila na namana natin?

anu ano ang mga kaugalian ang namana natin sa mga kastila
+ 22 others found this useful
Thanks for the feedback!
Follow

Did you write your own lyrics and arrangements for your solo album, and did your fellow TOPS band members help in any way?

View Full Interview

Ano ang mga katangian ng isang Mahigpit na Guro?

1. Matiyaga Magturo2. Nagpapatupad ng sariling patakaran3. Nagbibigay araw-araw ng takdang aralin4. Ayaw may kasabay sa pagsasalita5. Hindi nagkokonsidera6. Mabilis at Malabo (MORE)

Ano-anu ang mga mauunlad na bansa?

matatawag nating maunlad ang isang bansa kung may tamang alokasyon, natutugunan ang lahat ng mga kailangan ng mga mamamayan, may mga makabagong kagamitan, at iba pa: halimbawa (MORE)

Ano ang kaugalian ng mga waray?

pinturahan o lagyan ng tattoo ang iba't ibang bahagi ng kanilang katawan batay sa kanilang damdamin at paniniwala
Thanks for the feedback!

Ano ang pamumuhay noong panahon ng kastila?

PILIPINAS SA PANAHON NG KASTILAEDUKASYON•Dekretong Pang-edukasyon 1863 - layunin nitong mapalaganap ang edukasyon sa ibangbahagi ng bansa sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga (MORE)