What would you like to do?

Ano ano ang kaugalian ng mga kastila na namana natin?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

Ano ano ang kaugalian ng mga kastila na namana natin?
anu ano ang mga kaugalian ang namana natin sa mga kastila
+ 24 others found this useful
Thanks for the feedback!
Ano ang kaugalian ng mga waray?

Ano ang kaugalian ng mga waray?

pinturahan o lagyan ng tattoo ang iba't ibang bahagi ng kanilang katawan batay sa kanilang damdamin at paniniwala

Ano ang na impluyensa natin sa mga orang dampuan?

sila ang nagtatag ng pook-kalakalan sa Sulu.Ang mga sentrong ito ng kalakalan sa pagitan ng mga taga-Sulu na tinatawag na Buranun at mga tao mula sa Champa,Vietnam.
Ano ang mga laro sa panahon ng kastila?

Ano ang mga laro sa panahon ng kastila?

paglalaro ng baraha,Sabong,karera ng kabayo,loterya at cara y cruz ay ang mga libangang laro n ng mula sa panahon ng kastila.