What would you like to do?

Ano nag pangunahing produkto ng baguio?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

strawberry..
3 people found this useful
Thanks for the feedback!

Ano ang mga pangunahing produkto sa bawat rehiyon ng pilipinas?

Mga Produkto ng Pilipinas sa Bawat Rehiyon LUZON     Rehiyon I - Dagupan City, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan   alak (basi) palay mais   taba

Ano ang limang pangunahing tema ng Heograpiya?

Tema ng heograpiya? LOKASYON-Ito ay tumutukoy sa kaugnayan ng lokasyon sa isang lugar. LUGAR-Ito ay tumutukoy sa mga katangiang pisikal ng mga lugar katulad ng mga anyong l

Ano ang dalawang pangunahing anyo ng panitikan?

Ano ang dalawang pangunahing anyo ng panitikan means "What are the  two major forms of literature" and the answer is Poetry and Prose.

Anu ano ang pangunahing sektor ng lipunan?

paniniwala/kaugalian, pamilya, pamahalaan, kaibigan, midya, parke, palengke, simbahan

Pangunahing produkto ng rehiyon 12?

  nang sinuka ko c juan umulan ng barya kaya nag karoon ng bukol c bantay

Ano ang produkto ng mga arabo?

Kapag po may nag-tatanong sagutin niyo po ng maayos hahh! para kasi kayung wlang pakyelam!!....