Anu-ano ang iba't-ibang uri ng piksyon?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

Ang Kuwentong Piksyon ay mga kuwentong kathang - isip o Sariling - likha ng manunulat . Kabilang dito ang Alamat , Pabula , Kuwentong Bayan , Kuwentong Ada , Nobela , Bugtong , Tula , Anime , Cartoons , Kababalaghan , Epiko , Dula , At Mitolohiya...
Ang mga Halimbawa ng Kuwentong Piksyon :

1.BRUHAHAHA BRUHIHIHIHI

2.CHENELYN

3.ANG PAMBIHIRANG SOMBRERO

4.ANG PAMBIHIRANG BUHOK NI LOLA

5.PILANDOK


:)
8 people found this useful

Ano ang iba't ibang Uri ng karapatan?

KARAPATANG LIKAS. Ang ibig sabihin nito ay ang mga karapatan na ito ay may kinalaman sa Diyos. Halimbawa: karapatang magmahal at mahalin karapatang mabuhay karapatang isila

Ano ang iba't-ibang uri ng paglalapi?

Unlapi Gitlapi Hulapi Unlapit Gitalapi halimbawa: sikap nagsikap sumikap sikapin nagsumikap halik naghalik humalik halikan naghumalik yakap nagyakap yumakap yakapin nagyu