What would you like to do?

Anu-ano ang ibat-ibang hulwarang organisasyon ng teksto?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

mga hulwarang organisasyon ng teksto
1.depinisyon
2.pag-iisa-isa
3.pag-susunud-sunod
4.paghahambing at
kontrast
5.problema at solusyon
6.sanhi at bunga
(mga depinisyon nito)
107 people found this useful
Thanks for the feedback!
Follow

Middle of Nowhere has won plenty of awards and received praised from all around the industry. Did you know the film would be so well-received when you read the script?

View Full Interview
Ibat ibang uri ng genre ng teksto?

Ibat ibang uri ng genre ng teksto?

iba't-ibang uri ng genre  Ano ang mga genre ng panitikan  a. Alamat - isang uri ng panitikan na nagkukuwento tungkol sa mga pinagmulan ng mga bagay-bagay sa daigdi
Ano ang ibig sabihin ng hulwarang ritmo?

Ano ang ibig sabihin ng hulwarang ritmo?

Ang hulwarang ritmo ay binubuo ng mga tunog na maaaring pansaliw sa isang awit.

Anu-ano ang mga hulwaran ng organisasyon ng teksto at mga halimbawa nito?

I.Depinisyon  a. Sinonim  b. Ekstensib  c. Intensib  II.Enumerasyon  III.Pagsusunod-sunod  IV.Paghahambing at Pagkokontrast  V
Anu-ano ang uri ng teksto?

Anu-ano ang uri ng teksto?

1. Informativ- Naglalahad ng mga makatotohanang impormasyon. Hal. mga kasaysayan, mga balita 2. Argumentativ- Naglalahad ng mga proposisyon na nangangailangan ng pagtaluna
Anu ano ang ibat ibang uri ng chart?

Anu ano ang ibat ibang uri ng chart?

Madaming uri ng chart katulad ng tinummoc chart,ladnav chart,niled chart at tifenib
Anu ang iba't-ibang uri ng teksto?

Anu ang iba't-ibang uri ng teksto?

mga uri ng texto; 1. informativ 2. argumentative 3. persweysive 4. narativ 5. deskriptiv 6. prosijural

What are the 5Cs?

If you mean the 5 C's, like you learn in school and such, it's Cotton Citrus Copper Climate Cattle

Anu ano ang ibat ibang tungkulin ng wika?

Ang pangunahing pag-andar ng wika ay upang padaliin ang komunikasyon sa pagitan ng entity. Wika ay tumutulong sa mga tao na ipahayag ang kanilang mga sarili, na nagbibigay

Ano ang mga uri ng teksto?

Deskriptiv- ang isang teksto kung ito ay nagtataglay ng informasyong may kinalaman sa pisikal na katangian ng isang tao, lugar, bagay. Madali itong makilala sapagkat ito ay tu