What would you like to do?

Anu-ano ang mga kabihasnan sa asya?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

Ang mga Sinaunang Kabihasnan sa Asya ay:

Mesopotamia (Ilog Tigris-Euphrates)
Mohenjo-Daro at Harrapa (Ilog Indus)
Hsia at Shang sa Tsina (Ilog Huang Ho)


Another Answer:

Ang mga Kabihasnan sa Asya ay ang:

Mesopotamia sa Ilog Tigris-Euphrates (Kanlurang Asya)
Sumerian (4000-2500 BK)
Akkadian (2750-2590 BK)
Babylonian (1760 BK)
Hittite (1600-1200 BK)
Phonecian (1200 BK- 400 PK)
Hebreo (1025 BK-700 PK)
Assyrian (750-605 BK)
Chaldean (605-550 BK)
Persian (525-531 BK)

Mohenjo-Daro at Harappa sa Ilog Indus (Timog Asya)

Shia at Shang sa Ilog Huang-Ho (Silangang Asya)
26 people found this useful
Thanks for the feedback!

Ano ang mga anyong tubig sa asya?

MGA ANYONG TUBIG SA ASYA 1. Halong Bay (Vietnam) 2. The colorful waters of the Jiuzhaigou River (China) 3. Wonderful Fly Fishing (Thailand) 4. Kunchikal Falls (India) 5. Huang

Ano ang mga klima sa asya?

2 uri ng monsoon 1.Habagat-hanging umiihip mula Mayo-Septembre 2.Amihan-hanging umiihip mula Oktubre-Abril Klimang Tropikal-ang taunang temperature ay naaapektuhan ng hang

Anu anu ang mga talampas sa Asya?

talampas ng Tibet matatag puan sa pamir talampas ng deccan sa India ang talamapas ay anyong lupa na may patag sa ibabaw

Ano ang mga etnolinggwistiko sa asya?

 Please move this Q/A to the Filipino/Tagalog site, please.

Ano ang mga yamang tao sa asya?

Ang mga yamang tao (Ingles: human resources) ay isang  mabilisang lumalawak na katawagang tumutukoy sa pamamahala o  pangangasiwa ng "puhunang mga tauhan" o "pondong mga tao