What would you like to do?

Anu-ano ang mga naging ambag ng sinaunang kabihasnan sa mesopotamia?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

mga naimbento nila 2lad ng kalendaryo,cuneiform, medicina, libraria, sundial at iba pa
5 people found this useful
Thanks for the feedback!

Ano ang mga batas ni Hammurabi sa sinaunang kabihasnan sa babylonian?

Mga Halimbawa ng Batas ni Hammurabi * Kung ang isang Tao strikes isang buntis, sa gayon magdulot sa kanya upang Hindi matupad at mamatay, anak na babae ang sumusugat's ay da