What would you like to do?

Anu-ano ang mga naging ambag ng sinaunang kabihasnan sa mesopotamia?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

mga naimbento nila 2lad ng kalendaryo,cuneiform, medicina, libraria, sundial at iba pa
Thanks for the feedback!

Anu-ano ang mga kabihasnan sa asya?

Ang mga Sinaunang Kabihasnan sa Asya ay: Mesopotamia (Ilog Tigris-Euphrates) Mohenjo-Daro at Harrapa (Ilog Indus) Hsia at Shang sa Tsina (Ilog Huang Ho) Another Answer: