Anu-ano ang mga salik na nakakaapekto sa kahusayan ng mga piling mag-aaral sa ikaapat na taon?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

1. teknolohiya
2. prodyuser
3. nagtitinda
4. kagastusan
5. presyo ng ibang produkto
6. subsidiya
7.panahon/klima
2 people found this useful

Mga salik na nakakaapekto sa suplay?

1. teknolohiya 2. prodyuser 3. dami ng nagtitinda 4. kagastusan 5. presyo ng alternatibong produkto 6. subsidy 7.panahon/klima 8. ekspektasyon 9. presyo ng mga
In Filipino Language and Culture

Ano-ano ang mga salik na nakakaapekto sa pagbabago sa lagay ng panahon?

1. Pagputok ng Bulkan 2. Pagbabago sa cirkulasyon ng hangin sa karagatan 3. May bahagi ng araw kung saan nagbabago ang temperatura nito 4. Ang malaking konsentrasyon ng
In Mga tanong sa Tagalog

Ang mga salik sa masining na pagbigkas?

isang bakutchi o kamorganan na bading na sumasagot sa kalagitnaan ng feilter kaya ito natapatay sa araw ng kadumihan ni babylapus