Anu-ano ang mga salik na nakakaapekto sa kahusayan ng mga piling mag-aaral sa ikaapat na taon?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

1. teknolohiya
2. prodyuser
3. nagtitinda
4. kagastusan
5. presyo ng ibang produkto
6. subsidiya
7.panahon/klima
2 people found this useful

Mga salik na nakakaapekto sa suplay?

1. teknolohiya 2. prodyuser 3. dami ng nagtitinda 4. kagastusan 5. presyo ng alternatibong produkto 6. subsidy 7.panahon/klima 8. ekspektasyon 9. presyo ng mga