What would you like to do?

Anu-ano ang pangkat etniko sa Pilipinas?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

,..,pangkat etniko sa pilipinas- ito ay mga lugar sa pilipinas na mga Tao na pinagsama ang educasyon,lipunan at lipi...........nabuo 2 sa salitang charity
+ 27 others found this useful
Thanks for the feedback!

Ano ang ibig sabihin ng Pangkat Etniko?

anG panGkat 3tnik0 aY anG tawaG sa mGa taonG saMa-saManG naniniRahan sa iSanG |uGaR Na May SaRiLinG wiKa,KauGaLiaN,tRadisyoN aY PaNiniwaLa.......Yun LanG .. ;)) ...Add nIo

Ano ang mga pangkat-etniko sa Luzon?

Tagbanua, Tinguian, Mangyan, Ifugao, Kalinga, Itawes, Gaddang, Kankana-ey, Ilonggo, Ibaloy bicolano ,pangasenese

Ano ang mga pangkat etniko sa Visayas?

waray, boholanon, magahak, cebuano, ilonggo, maranao, monobo, bisaya at badjao..    Iba't ibang Kasagutan:     1. Ang mga pangkat-etniko sa visayas ay ang boh

Ano ang iba't ibang pangkat etniko?

ang ilocano-ang ilocano ay matangos ang ilong,masunurin,mabait nakatira sila sa ilocos region. panggasinense- maitim,masinop sila ang pangagasinense nakatira cla sa pangasinan