What would you like to do?

Anu-ano ang pangkat etniko sa Pilipinas?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

Anu-ano ang pangkat etniko sa Pilipinas?
,..,pangkat etniko sa pilipinas- ito ay mga lugar sa pilipinas na mga Tao na pinagsama ang educasyon,lipunan at lipi...........nabuo 2 sa salitang charity
+ 26 others found this useful
Thanks for the feedback!
Follow

You've mentioned that your songs usually deal with "forever" and "eternity". However, in Beautiful Goodbye you've taken a different route. Can you expand on what is it that makes the album so different from your previous work?

View Full Interview
Ano ang ibig sabihin ng Pangkat Etniko?

Ano ang ibig sabihin ng Pangkat Etniko?

anG panGkat 3tnik0 aY anG tawaG sa mGa taonG saMa-saManG naniniRahan sa iSanG |uGaR Na May SaRiLinG wiKa,KauGaLiaN,tRadisyoN aY PaNiniwaLa.......Yun LanG .. ;)) ...Add nIo
Ano ang mga pangkat-etniko sa Luzon?

Ano ang mga pangkat-etniko sa Luzon?

Tagbanua, Tinguian, Mangyan, Ifugao, Kalinga, Itawes, Gaddang, Kankana-ey, Ilonggo, Ibaloy bicolano ,pangasenese
Anu-ano ang tatlong pangkat ng lipunan ng mga sinaunang mga Filipino sa Pilipinas?

Anu-ano ang tatlong pangkat ng lipunan ng mga sinaunang mga Filipino sa Pilipinas?

Sa Luzon>Datu >Timawa o timagua >Alipin A. Kung Apat ang kailiangan:DatuMaharlikaTimawaAlipinB. Ang Dalawang Uri ng Alipin: Aliping namamahayAliping Saguiguilid Sa Mindana

Ano ang iba't ibang pangkat etniko?

ang ilocano-ang ilocano ay matangos ang ilong,masunurin,mabait nakatira sila sa ilocos region. panggasinense- maitim,masinop sila ang pangagasinense nakatira cla sa pangasinan