What would you like to do?

Buod ng kabanata 12 ng el fili?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

Kabanata 12: Placido Penitente

-Mga taga Ateneo - mabibilis lumakad, may hawak na aklat at kuwaderno, abala at iniiisip ang kani-kanilang mga leksyon, nakadamit ng parang europeo ang ilan.

-Letranista - nakadamit Filipino at higit na kaunti ang dalang aklat
-Juanito Pelaez - kaklase ni Placido na anak ng isang mestisong Espanyol na negosyante. Kaibigan ni Padre Camorra at kasama nitong nangharana noong bakasyon.
-Dumating ang karwahe ni Paulita Gomez, lahat ay natulala at nakatingin at namumutla si Isagani.
-Tadeo - bagamat lakwatsero at mahilig magpalusot na may sakit o di kaya'y may gagawin para Hindi lamang maka pasok sa klase ay pumapasa at sinasabing mahal ng mga propesor
- Nahuli si Placido sa klase at nagdabog pa sa pagpasok kaya naman sinabi ng guro na magbabayad ito.
2 people found this useful
Thanks for the feedback!

Buod ng kabanata 5 ng noli you tangere?

" Pumunta ng Maynila si Ibarra ng araw na iyon at nanuluyan sa Fonda deLala. Sa kanyang silid ay nagmuni-muni ang binata tungkol sa sinapit ng ama. Kalaunan ay napadako ang

Buod ng noli you tangere kabanata 56?

Kabanata LVI Ang mga Sabi at Kuro-kuro Tahimik na tahimik ang buong paligid. Pamaya-Maya, isang bata ang naglakas loob na magbukas ng bintana at inilibot ang paningin. Dahi

Buod ng kabanata 15 sa el filibusterismo?

Chapter 15: Señor Pasta Señor Pasta is a lawyer who also works as a consultant for the friars. He thinks only of himself, and is willing to be nationalistic only after every

Buod ng noli you tangere kabanata 53?

Kabanata LIII Ang Mabuting Araw ay Nakikilala sa Umaga / Nasabi ni Don na tinaggap ng alkade ang kanyang pagbibtiw sa tungkulin. Ang nakaraan ay nagbigay ng aralin. Namam

Ang buod ng tore ng babel?

ang reaksyon ng the garden of babel ay maintindihan mo ito kung  alam mo at napanood hndi lang basta sa google obob ng atup