What would you like to do?

Buod ng kabanata 12 ng el fili?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

Kabanata 12: Placido Penitente

-Mga taga Ateneo - mabibilis lumakad, may hawak na aklat at kuwaderno, abala at iniiisip ang kani-kanilang mga leksyon, nakadamit ng parang europeo ang ilan.

-Letranista - nakadamit Filipino at higit na kaunti ang dalang aklat
-Juanito Pelaez - kaklase ni Placido na anak ng isang mestisong Espanyol na negosyante. Kaibigan ni Padre Camorra at kasama nitong nangharana noong bakasyon.
-Dumating ang karwahe ni Paulita Gomez, lahat ay natulala at nakatingin at namumutla si Isagani.
-Tadeo - bagamat lakwatsero at mahilig magpalusot na may sakit o di kaya'y may gagawin para Hindi lamang maka pasok sa klase ay pumapasa at sinasabing mahal ng mga propesor
- Nahuli si Placido sa klase at nagdabog pa sa pagpasok kaya naman sinabi ng guro na magbabayad ito.
2 people found this useful
Thanks for the feedback!

Buod ng noli you tangere kabanata 39?

Kahit na napatapat ang prusisyon sa bhay ni Donya Consolacion ay pinid na pinid. Nang umagang iyon, ang asawa na alperes at paraluman ng mga guwardiya sibil ay Hindi nakapagsi

Buod ng noli you tangere kabanata 57?

Balisa ang mga sibil na nasa kwartel. Panay ang kanilang pagbabanta sa mga batang sumisilip sa puwang ng mga rehas upang tingnan ang mga nadakip. Naroroon ang alperes, direkto

Buod ng kabanata 5 ng noli you tangere?

" Pumunta ng Maynila si Ibarra ng araw na iyon at nanuluyan sa Fonda deLala. Sa kanyang silid ay nagmuni-muni ang binata tungkol sa sinapit ng ama. Kalaunan ay napadako ang

Buod ng kabanata 12 ng el filibusterismo?

Apat na taon nang nag-aaral si Placido ngunit hindi pa rin siya nakikilala at napapansin ng kaniyang guro kaya sumulat siya sa kaniyang ina na payagan na siyang huminto sa pag

Buod ng noli you tangere kabanata 62?

Kabanata LXII Ang Pagtatapat ni Padre Damaso / Sinabi ni Maria na ngayong patay na si Ibarra walang sinumang lalaking kanyang pakakasalan. Dalawang bagay na lamang ang ma

Buod ng noli you tangere kabanata 56?

Kabanata LVI Ang mga Sabi at Kuro-kuro Tahimik na tahimik ang buong paligid. Pamaya-Maya, isang bata ang naglakas loob na magbukas ng bintana at inilibot ang paningin. Dahi

Buod ng kabanata 3 ng el filibusterismo?

Summary of Chapter 3 of El Filibusterismo Mga Alamat Nakita ni Padre Florentino na nagkakasayahan sa itaas ng kubyerta. Napag-usapan na natututo ng magreklamo ang mga Pilip

Buod ng kabanata 21 sa El Filibusterismo?

Nang gabing iyon ay may pagtatanghal sa teatro de Variendades, ang Les Choches de Corneville ng bantog na mga Pranses. Ubos kaagad ang tiket, at mahabang-mahaba ang hanay ng n

Buod ng kabanata 29 ng noli you tangere?

"Umaga pa lamang ay handa na ang mga banda ng musiko upang magbigay saya at salubungin ang kapistahan. Sinabayan pa ito ng tunog ng kampana at mga siklab at pasabog ng paputok

Buod ng kabanata 15 sa el filibusterismo?

Chapter 15: Señor Pasta Señor Pasta is a lawyer who also works as a consultant for the friars. He thinks only of himself, and is willing to be nationalistic only after every

Buod ng noli you tangere kabanata 53?

Kabanata LIII Ang Mabuting Araw ay Nakikilala sa Umaga / Nasabi ni Don na tinaggap ng alkade ang kanyang pagbibtiw sa tungkulin. Ang nakaraan ay nagbigay ng aralin. Namam

Buod ng noli you tangere kabanata 55?

Kabanata LV Ang Pagkakagulo Ang Kura naman ay nagtago sa likod ng haligi. Nagpatuloy ang putukan atsilbatuhan kasabay ng pagsasara ng mga pintuan at bintana ng biglaan. N

Buod ng bawat kabanata ng florante at laura?

Kay SelyaAng araling ito ay nagsasalaysay at naglalarawan ng isang dalisay na pag-ibig. Ito'y tungkol sa unang pag-ibig ng may-akda na si Francisco "Balagtas" Baltazar kay Mar