What would you like to do?

Buod ng si kesa at morito ni lualhati bautista?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

Buod ng si kesa at morito ni lualhati bautista?
kesa at morito ay magkasintahan nung silay bata pa pero nagkalayo sila ng tatlong taon at napangasawa niya si wataru pero hindi niya ito mahal pinakasalan lang niya dahil wala na si morito habangmay isang pagtitipon nagkitita sina kesa at morito pero hindi na nagustuhan ni morito si kesa dahil nawala na ang maladiwatang ganda nito makapal na ang make-up at biglang may ibinulong sikesa ni wataru "patayin natin si wataru" at gaganapin ito sa kabilugan ng buwan at6 pagsapit nito nasindak si mori da hil papatayin niya ang hindi niya kina susuklaman kaya lang hindi ko na alam kung ano ang katapusan baka si kesa ang napatay ni wataru
50 people found this useful
Thanks for the feedback!
Buod ng si kesa at morito?

Buod ng si kesa at morito?

KESA AT MORITO... Si morito at si kesa ay matagal na mag kakilala at nag iibigan. sapagkat si kesa ay isang klaseng babae na talagang bagay na bagay kay morito dahil sa kan
Maikling talambuhay ni lualhati bautista?

Maikling talambuhay ni lualhati bautista?

   Si Lualhati  Bautista ay isang bantog na babaeng Pilipinong manunulat.  Kadalasan, ang mga akda niya ay nasa anyong nobela o maikling  kwento, pero nakalikha na ri
Buod ng kwentong si malakas at si maganda?

Buod ng kwentong si malakas at si maganda?

Sinasabing sa simula ay wala pang daigdig at tao; mayroon lamang langit at dagat. Magkasinlawak ang dalawa sapagkat sila'y magkatapat. Ang tanging nilalang na nakapagitan sa k
Buod ng si malakas at si maganda?

Buod ng si malakas at si maganda?

malakas at si maganda

Buod ng pabulang si pagong at si matsing?

SI PAGONG AT SI MATSING Sina Pagong at si Matsing ay matalik na magkaibigan. Mabait at matulungin si Pagong, subalit si Matsing ay tuso at palabiro. Isang araw, binigyan sila

Si kesa at morito ni bautista?

Si Kesa at si Morito Salin ni Lualhati Bautista Mula sa "Rashomon" atbp. Pang Kuwento Ni Ryunosuke Akutagawa UNANG BAHAGI: MONOLOGO NI MORITO Sa pagkakatingin sa buwan haba
Buod nag ang paghuhukom ni lualhati bautista?

Buod nag ang paghuhukom ni lualhati bautista?

(What did the judgment of lualhati bautista) Sinabi mo lang sa akin sa Tagalog - What did the judgement of lualhati bautista - (Ingles) Im paumanhin hindi ko alam. (im sorry
In Uncategorized

Summary ng Gapo ni Lualhati Bautista?

Buod Si Michael Taylor Jr. ay isang dalawangpung taong gulang na folk singer sa isang bar na nagngangalang freedom pad. Anak siya sa labas ng isang amerikanong sundalo na Hin

Buod ng si amomongo at si iput-iput?

Si Amomongo at si Iput-Iput (Ang Gorilya at ang Alitaptap) Ang pabulang ito ay isa lamang sa kalipunan ng mga Bisaya na naglalarawan ng paglalaban sa pagitan ng maliliit