Buod ng si kesa at morito ni lualhati bautista?

Buod ng si kesa at morito ni lualhati bautista?
kesa at morito ay magkasintahan nung silay bata pa pero nagkalayo sila ng tatlong taon at napangasawa niya si wataru pero hindi niya ito mahal pinakasalan lang niya dahil wala na si morito habangmay isang pagtitipon nagkitita sina kesa at morito pero hindi na nagustuhan ni morito si kesa dahil nawala na ang maladiwatang ganda nito makapal na ang make-up at biglang may ibinulong sikesa ni wataru "patayin natin si wataru" at gaganapin ito sa kabilugan ng buwan at6 pagsapit nito nasindak si mori da hil papatayin niya ang hindi niya kina susuklaman kaya lang hindi ko na alam kung ano ang katapusan baka si kesa ang napatay ni wataru
31 people found this useful
In History

The History of the Honda Civic

Great value and high quality are synonymous with the Honda Civic. Introduced in 1973, this compact front-wheel drive car seats five and is sold in a variety of body styles, fu… (MORE)