Buod ng si kesa at morito ni lualhati bautista?

kesa at morito ay magkasintahan nung silay bata pa pero nagkalayo sila ng tatlong taon at napangasawa niya si wataru pero hindi niya ito mahal pinakasalan lang niya dahil wala na si morito habangmay isang pagtitipon nagkitita sina kesa at morito pero hindi na nagustuhan ni morito si kesa dahil nawala na ang maladiwatang ganda nito makapal na ang make-up at biglang may ibinulong sikesa ni wataru "patayin natin si wataru" at gaganapin ito sa kabilugan ng buwan at6 pagsapit nito nasindak si mori da hil papatayin niya ang hindi niya kina susuklaman kaya lang hindi ko na alam kung ano ang katapusan baka si kesa ang napatay ni wataru
50 people found this useful
Thanks for the feedback!
Follow

We find out in "You'll Never Blue Ball in this Town Again" that you were a virgin until you were married. Did you ever get sick of being labeled as a virgin into your adulthood?

View Full Interview

Buod ng si kesa at morito?

KESA AT MORITO... Si morito at si kesa ay matagal na mag kakilala at nag iibigan. sapagkat si kesa ay isang klaseng babae na talagang bagay na bagay kay morito dahil sa kanila (MORE)

What is the Summary of paghuhukom by lualhati bautista?

Nagsimula ang kwento ng nobela sa pag daan ng mga araw na si Fak ay ginagamot ang kanyang mga sugat na natamos sa pagbubugbog sa kanya. Naisip ni Fak na gantihan ang mga ito n (MORE)

Buod ng sinag sa karimlan ni dionisio salazar?

May isangbinatang nagngangalang Tony na nakulong dahil sa pagnanakaw. Natuto siyang magnakaw dahil sa naospital ang ina at nagkasakit ang bunso nito na namatay rin. Sa kulunga (MORE)
In History

The History of the Honda Civic

Great value and high quality are synonymous with the Honda Civic. Introduced in 1973, this compact front-wheel drive car seats five and is sold in a variety of body styles, fu (MORE)

What Patients Need to Know About SI Joint Arthritis

Acroiliac (SI) joint dysfunction in your lower back impacts your health and what you can do it reduce its risk. Whether you or someone close to you has suffered from arthritis (MORE)
In Uncategorized

Who are the character in gapo of lualhati bautista?

Alipio- Siya ay isang hostess sa bar. Michael Taylor Junior- Siya ay isang singer sa bar sa Note Pad.Modesto- Matanda pero mabait.Jun- Ang anak ni Modesto.Jeffrey- Ang ampon n (MORE)

Buod ng kwentong si malakas at si maganda?

Sinasabing sa simula ay wala pang daigdig at tao; mayroon lamang langit at dagat. Magkasinlawak ang dalawa sapagkat sila'y magkatapat. Ang tanging nilalang na nakapagitan sa k (MORE)

Buod ng talambuhay ni Andres bonifacio?

Si Andres Bonifacio ay ipinanganak noong ika-30 ng Nobyembre, 1863. Ang kanyang mga magulang ay sina Santiago Bonifacio at Catalina de Castro. Nakatapos siya sa mababang paara (MORE)

Buod ng talambuhay ni Emilio aguinaldo?

Emilio Aguinaldo (Disyembre 15, 1875 - Abril 16, 1899), ay isang rebolusyonaryong Filipino na kilala bilang ang Utak ng Katipunan. Ipinanganak sa Trozo, Manila, Jacinto ay ang (MORE)