What would you like to do?

Buod ng si kesa at morito ni lualhati bautista?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

kesa at morito ay magkasintahan nung silay bata pa pero nagkalayo sila ng tatlong taon at napangasawa niya si wataru pero hindi niya ito mahal pinakasalan lang niya dahil wala na si morito habangmay isang pagtitipon nagkitita sina kesa at morito pero hindi na nagustuhan ni morito si kesa dahil nawala na ang maladiwatang ganda nito makapal na ang make-up at biglang may ibinulong sikesa ni wataru "patayin natin si wataru" at gaganapin ito sa kabilugan ng buwan at6 pagsapit nito nasindak si mori da hil papatayin niya ang hindi niya kina susuklaman kaya lang hindi ko na alam kung ano ang katapusan baka si kesa ang napatay ni wataru
50 people found this useful
Thanks for the feedback!

What would you like to do?

Buod ng si kesa at morito?

KESA AT MORITO... Si morito at si kesa ay matagal na mag kakilala at nag iibigan. sapagkat si kesa ay isang klaseng babae na talagang bagay na bagay kay morito dahil sa kan (MORE)

What would you like to do?

Buod ng sinag sa karimlan ni dionisio salazar?

May isangbinatang nagngangalang Tony na nakulong dahil sa pagnanakaw. Natuto siyang magnakaw dahil sa naospital ang ina at nagkasakit ang bunso nito na namatay rin. Sa kulunga (MORE)

What would you like to do?

In Uncategorized

Who are the character in gapo of lualhati bautista?

Alipio- Siya ay isang hostess sa bar. Michael Taylor Junior- Siya ay isang singer sa bar sa Note Pad. Modesto- Matanda pero mabait. Jun- Ang anak ni Modesto. Jeffrey- Ang amp (MORE)

Natural Gas and Liquid Propane Appliances: Know the Difference

A common misconception that people have is presuming that all gas appliances use the same type of fuel; however, two types of gas exist for home appliances: natural gas (NG) a (MORE)

15 GIFs That Prove Animals Can Be Jerks Too

Animals are great companions, but they can also be great jerks. Check out these 15 animals that got caught on camera being huge jerks.While this dog steals the ice cream from (MORE)

When You Learn What This Sleeping Bear Is Made Of, You'll Be Left Speechless

Nature is the inspiration for so much great art, but this man has found a truly unique and beautiful way to pay homage to the great outdoors and the many creatures that inhabi (MORE)

Walk Through Old San Juan

Most Eastern Caribbean cruises include a day in the U.S. tropical island of San Juan, Puerto Rico. Known for its miles of white, sugar-sand beaches and El Yunque, the only tro (MORE)

10 Things You Didn't Know About Peyton Manning

Peyton Manning is one of the greatest quarterbacks to ever play in the NFL. Some even hail him as the greatest regular season quarterback ever. As this year may be his last se (MORE)

What would you like to do?

Buod ng kwentong si malakas at si maganda?

Sinasabing sa simula ay wala pang daigdig at tao; mayroon lamang langit at dagat. Magkasinlawak ang dalawa sapagkat sila'y magkatapat. Ang tanging nilalang na nakapagitan sa k (MORE)

What would you like to do?

Buod ng talambuhay ni Andres bonifacio?

Si Andres Bonifacio ay ipinanganak noong ika-30 ng Nobyembre, 1863. Ang kanyang mga magulang ay sina Santiago Bonifacio at Catalina de Castro. Nakatapos siya sa mababang paar (MORE)

What would you like to do?

Buod ng lupain ng taglamig na isinalin ni rogelio sikat?

noon lipas na ang panahon ng panganib dahil sa pagguho ng yelo dumating na ang panahon ng pag akyat ng bundok sa kaluntian na tagsibol. si shimamura nabubuhay sa kawalan ng m (MORE)

What would you like to do?

What is the Summary of paghuhukom by lualhati bautista?

Nagsimula ang kwento ng nobela sa pag daan ng mga araw na si Fak ay ginagamot ang kanyang mga sugat na natamos sa pagbubugbog sa kanya. Naisip ni Fak na gantihan ang mga ito n (MORE)

What would you like to do?

Buod ng kwentong ded na si lolo?

amng buod neto ay may isang pamilya na ulila na sa ina at meron ng mga sariling buhay ang kanilang mga anak . at sa isang araw ang pamilya nila manelyn ay pinuntahan ng kanyan (MORE)