What would you like to do?

Buod ng si kesa at morito ni lualhati bautista?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

kesa at morito ay magkasintahan nung silay bata pa pero nagkalayo sila ng tatlong taon at napangasawa niya si wataru pero hindi niya ito mahal pinakasalan lang niya dahil wala na si morito habangmay isang pagtitipon nagkitita sina kesa at morito pero hindi na nagustuhan ni morito si kesa dahil nawala na ang maladiwatang ganda nito makapal na ang make-up at biglang may ibinulong sikesa ni wataru "patayin natin si wataru" at gaganapin ito sa kabilugan ng buwan at6 pagsapit nito nasindak si mori da hil papatayin niya ang hindi niya kina susuklaman kaya lang hindi ko na alam kung ano ang katapusan baka si kesa ang napatay ni wataru
53 people found this useful
Thanks for the feedback!

Buod ng kwentong naging sultan si pilandok?

Naging Sultan si Pilandok    Ang kinagigiliwang Juan ng katagalugan ay may katumbas sa mga Maranaw - si Pilandok.    Si Pilandok ay nahatulang ikulong sa isang k

Buod ng buhay ni Jose Rizal?

Si Dr. Jose Protasio Rizal (Ika-19 ng Hunyo 1861-Ika-30 ng Disyembre 1896) ay ang pampito sa labing-isang anak ng mag-asawang Francisco Engracio Rizal Mercado y Alejandro at n

Buod ng nobelang Dekada 70 ni Lualhati Bautista?

Ang Dekada 70 ay tumatalakay sa hangarin ng isang babae nag magkaroon ng sariling katangi-tanging pagkakakilanlan. Si Armanda Bartolome, sa simula ng nobela, ay isang karaniw

Buod ng kalupi ni benjamin pascual?

%22ANG_KALUPI%22"> "ANG KALUPI" Ni: Benjamin P. Pascual Mataas na ang araw nang lumabas si Aling Marta sa bakuran ng kanilang maliit na barung-barong upang mamaleng

Buod ng talambuhay ni Emilio aguinaldo?

Emilio Aguinaldo (Disyembre 15, 1875 - Abril 16, 1899), ay isang rebolusyonaryong Filipino na kilala bilang ang Utak ng Katipunan. Ipinanganak sa Trozo, Manila, Jacinto ay ang

What are the style in writing a novel of lualhati bautista?

Taglish - After the war, English regained its powerful status. That was a period of magazines. Several weekly magazines like Liwayway, Bulaklak, Aliwan and Tagumpay regularly

Si kesa at morito ni bautista?

Si Kesa at si Morito Salin ni Lualhati Bautista Mula sa "Rashomon" atbp. Pang Kuwento Ni Ryunosuke Akutagawa UNANG BAHAGI: MONOLOGO NI MORITO Sa pagkakatingin sa buwan haba

Buod ng el presidente ni Emilio aguinaldo?

Inilalahad ng pelikula ang buhay ni Emilio Aguinaldo mula sa pagpasok nito sa  Katipunan, pagkakaroon ng hindi  pagkakaintindihan kay Andres  Bonifacio, pakikipaglaban sa m

Buod ng ambahan ni ambo?

Impeng Negro. Ni: Rogelio R. Sikat Tauhan Impen- 16 taong gulang, maitim ang kulay ng balat, may mga kapatid sa ibang ama, isang agwador o taga-igib ng tubig Ina ni Impen-