English verion na tula na sa kabataang Filipino?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

Ang dagat sa ilog
5 people found this useful

12 aklat na nakaimpluwensya sa panitikang Filipino?

1.banal na kasulatan 2. Koran 3.Iliad at Odyssey 4.Mahabharata 5.Divina Commedia 6.El Cid Campeador 7.Awit ni Rolando 8.Aklat ng mga Araw 9.Aklat ng mga Patay 10.Sanlibo't isang Gabi 11.Centerbury Tales 12.Uncle Tom's Cabin ni Harriet Beecher

Tanyag na Filipino sa larangan ng sayaw?

1. Francisca Reyes Aquino Isang edukador, guro at nasyonalista, ay ang unang babaeng ginawaran ng parangal na Pambansang Alagad ng Sining sa Sayaw sa bansa. Gumawa siya ng malawak at masusing pag-aaral ng mga katutubong sayaw sa Pilipinas at dahil dito, malaki ang naiambag niya sa pagsulong ng kultura ng Pilipino sa larangan ng pagsayaw. 2. Leonor Orosa-Goquinco Kilala rin sa pangalang Cristina Luna, ay kilala para sa kanyang mga natatanging koreograpiya tulad ng Firebird , Clowns , Story of Man , at ang Noli Suite . Siya ay idineklarangPambansang Alagad ng Sining sa Sayaw noong 27 Marso 1976. Ipinanganak siya noong 24 Hulyo 1917 sa Jolo, Sulu at ikalawa sa mga anak nina Sixto Orosa at Sevedna Luna. Siya ay ikinasal kay Benjamin Goquingco kung saan sila ay may tatlong anak.