What would you like to do?

Halimbawa ng idyoma?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

Ang idyoma po ay mga salita na gingamit sa pagbibigay ng deskripsyon sa isang bagay o tao sa paraang masining at hindi direktang pagpapahayag. ang mga halimbawa po nito ay: anak pawis, isang kahig isang tuka, pinabayaan sa kusina, mahaba ang dila, taingang kawali, malaki ang tainga, isip butiki, bayong walang laman

link:http://www.seasite.niu.edu/Tagalog/Tagalog_Default_files/tagalog_idioms.htm
2 people found this useful
Thanks for the feedback!

Mag bigay ng sampung halimbawa ng idyoma?

balat-sibuyas  balat-kalabaw  namamangka sa dalawang ilog  naniningalang-pugad  nagbibilang ng poste  hampaslupa  takipsilim  pagkagat ng dilim 

Ano ang idyoma at mga halimbawa nito?

Ang idyoma po ay mga salita na gingamit sa pagbibigay ng deskripsyon sa isang bagay o Tao sa paraang masining at Hindi direktang pagpapahayag. Ang mga halimbawa po nito ay:

Kahulugan ng tinik sa dibdib sa idyoma?

parang na heartbroken siya..kunyari may niligawan tapos nabusted cia ...ciempre nasaktan ung puso nia parang ganun.... nasaktan ung puso niya

Magbigay ng halimbawa ng balagtasan?

DAPAT BA O HINDI DAPAT SUMUKO SA PROBLEMA    Lakambini:  Mainit na umaga sa inyo bayan!  Tao! makinig at inyong tutunghayan  Isang napakaini

Magbigay ng 100 halimbawa ng idyoma?

buto't balat - payat na payat  may pakpak ang balita - mabilis kumalat ang balita  anak araw- maputi  nagmumurang kamatis - nagpapabata  amoy lupa - matand