What would you like to do?

Halimbawa ng maikling kwento?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

sfdsgtrm jfl
14 people found this useful
Thanks for the feedback!
Anu-ano ang elemento ng maikling kwento?

Anu-ano ang elemento ng maikling kwento?

1. TAUHAN Likha ng mga manunulat ang kanyang mga tauhan. May pangunahing tauhan kung kanino nakasentro ang mga pangyayari at mga pantulong na tauhan. Uri: BILOG: nagbabago
Maikling kwento ng palaka at uwang?

Maikling kwento ng palaka at uwang?

Matahimik at masayang namumuhay sina Palaka, Gagamba at Susuhong sa lugar na iyon nang biglang dumating si Uwang. Hindi lamang matakaw ito sa pagkain ng dahon at maingay ang u
Ano ang mga uri ng maikling kwento?

Ano ang mga uri ng maikling kwento?

" pakikipagsapalarang maromansa madulang pangyayari kwentong Nagsasalaysay kwentong pangkatauhan kwentong katutubong kulay kwentong sikolohiko kwentong talino kwenton
Halimbawa ng maikling dula?

Halimbawa ng maikling dula?

Tata Selo ni Rogelio Sikat
Mga bahagi ng maikling kwento?

Mga bahagi ng maikling kwento?

ang maikling kwento ay isang masining na uri ng panitikan.
Halimbawa ng maikling talumpati?

Halimbawa ng maikling talumpati?

Muling Maging Dakila Ferdinand MarcosSa araw na ito, animnapu't siyam na taon na ang nakalipas, namatay ang isang batang bayani at propeta ng ating lipi sa kanyang minamahal n

Mga halimbawa ng maikling talumpati?

Talumpati ni Andres Bonifacio: Aling pag-ibig pa ang hihigit kaya Sa pagkadalisay at pagkadakila Gaya ng pag-ibig sa tinub'ang lupa? Aling pag-ibig pa? Wala na nga, wal
Ano ang layunin ng maikling kwento?

Ano ang layunin ng maikling kwento?

Magsalaysay ng isang maselan at nangingibabaw na pangyayari sa buhay sa pangunahing tauhan, at nag-iiwan ng kakintalan sa isip ng mga mambabasa.Manlibang.

Halimbawa ng maikling kwento Ang Matalik Kong Kaibigan?

ANG MATALIK KONG KAIBIGAN     Tulad ng nakagawi-an kong gawin, pagkarating ko sa bahay mula sa paaralan, hinanap ko ang pahayagan. Ipinatong ko ang pagod kong paa