What would you like to do?

Halimbawa ng salitang hapon na ginamit ng mga Filipino?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

Halimbawa ng salitang hapon na ginamit ng mga Filipino?
sungki,bimpo,bakya
13 people found this useful
Thanks for the feedback!

Mga halimbawa ng epikong Filipino?

Epikong Hudhud (aliguyon o alim) Epikong Biag ni Lam-ang Epikong Indarapatra at Sulayman
Iba pang mga halimbawa ng salitang balbal?

Iba pang mga halimbawa ng salitang balbal?

1. tipar | handaan / 2. yosi | sigarilyo / 3. gasmati | matigas / 4. Noypi | Pinoy / 5. isnab | Hindi pinansin / 6. barbero | Hindi seryosohin / 7. datung

Ano ang mga halimbawa ng salitang balbal?

tsimay - katulong  ermat - nanay  erpat - tatay  pulis - parak buwaya  baliw - may sira sa ulo  kosa/pare - kaibigan  inisnab - hindi pinansin 

Mga halimbawa ng Filipino Zarzuela?

Ilang halimbawa ng Zarzuela / Sarswela: 1. Walang Sugat ni Severino Reyes 2. Dalagang Bukid 3. Budhing Nagpahamak

Ano alyas na ginamit ng mga propagandista?

ang mga alyas na ginamit ay ang iba't ibang mga kagamitan sa kristanismo gaya ng ,,,....etc

Ano ang halimbawa ng mga salitang malumi na bigkas?

ang mallumi na bigkas ay kasing kasalungat nang bigkas mabilis..........  halimbawa:  halaman  apat  ilaw  etc.  bahay gulay  bahay,balay.ba