Antas ng pakikinig?

1. Apresiyativ na pakikinig - gamitin ito sa pakikinig upang maaliw - hal. awit sa radio, konsyerto 2. Pakikinig na diskriminatori - kritikal na pakikinig - ginagamit ito para

Halimbawa ng masining na paglalarawan?

Ang hubog ng kanyang katawan ay hubog-gitara. Ang kutis niya ay mamula-mula tulad ng makopa Ang kanyang mga daliri ay hugis-kandila. Ang kanyang pinilakang buhok ay nagpapat
Limang uri ng pakikinig?

Limang uri ng pakikinig?

  # magalang at taimtim  # may pagpapahalaga o interes  # may layunin  # malikhain  # mapanuri

Mga uri ng pakikinig?

1. Deskriminatibo 2. Komprehensibo 3. Paglilibang 4. Paggamot 5. Kritikal