Katuturan at kahalagahan ng masining na pakikinig?

Katuturan at kahalagahan ng masining na pakikinig?
katngahan lang ito
3 people found this useful

Kahalagahan ng wika?

Kahalagahan ng Wika Mahalaga ang wika sapagkat: ito ang midyum sa pakikipagtalastasan o komunikasyon;ginagamit ito upang malinaw at efektivong maipahayag ang damdamin at kaisi… (MORE)

Mga gawain at kahalagahan ng industriya?

ang industriya ay ang nagpapaunlad sa ekonomiya ng isang tiyak na sukat ng isang pamayanan. ang industriya ay maaaring maging pagsasaka, pangingisda, pag totroso at iba pa.

Thanks for the feedback!

Kahalagahan ng pag-aaral?

mahalaga ang pag aaral,lalo na sa ating mga kabataan dahil ito lamang ang tanging maipapamana sa atin nga ating mga magulang bilang kanilang mahal na anak

Thanks for the feedback!