What would you like to do?

Katuturan at kahalagahan ng masining na pakikinig?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

Katuturan at kahalagahan ng masining na pakikinig?
katngahan lang ito
4 people found this useful
Thanks for the feedback!
Follow

At the beginning of the series Nina and Oleg don't really get along, but it doesn't take long for them to develop a relationship. In Season 2, Episode 7, Nina and Oleg's relationship seems to shift as Nina has to trust Oleg as he coaches her through a lie detector test. What can we expect from Nina and Oleg's relationship in Season 3?

View Full Interview

Antas ng pakikinig?

1. Apresiyativ na pakikinig - gamitin ito sa pakikinig upang maaliw - hal. awit sa radio, konsyerto 2. Pakikinig na diskriminatori - kritikal na pakikinig - ginagamit ito para

Masining na pagbabasa?

  ito ang pagbasa na may pagunawa sa binabasa

Mga uri ng pakikinig?

1. Deskriminatibo   2. Komprehensibo   3. Paglilibang   4. Paggamot   5. Kritikal

Halimbawa ng masining na paglalarawan?

Ang hubog ng kanyang katawan ay hubog-gitara. Ang kutis niya ay mamula-mula tulad ng makopa Ang kanyang mga daliri ay hugis-kandila. Ang kanyang pinilakang buhok ay nagpapat

Ano ng ibig sabihin ng implayd na pakikinig?

Sa antas na ito, tinutuklas ng isang tagapakinig ang mga mensaheng nakatago sa likod ng mga salitang naririnig. Ang hindi sinasabi ng tuwiran ay inaalam ng tagapakinig sa labe

Limang uri ng pakikinig?

  # magalang at taimtim  # may pagpapahalaga o interes  # may layunin  # malikhain  # mapanuri