Limang uri ng pakikinig?

Limang uri ng pakikinig?

  # magalang at taimtim  # may pagpapahalaga o interes  # may layunin  # malikhain  # mapanuri

Halimbawa ng masining na paglalarawan?

Ang hubog ng kanyang katawan ay hubog-gitara. Ang kutis niya ay mamula-mula tulad ng makopaAng kanyang mga daliri ay hugis-kandila. Ang kanyang pinilakang buhok ay nagpapating