What would you like to do?

Kebaikan mengadakan rumah terbuka?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

ada kebaikan
53 people found this useful
Thanks for the feedback!

Contoh karangan kebaikan mengadakan majlis rumah terbuka?

Kebelakangan ini, amalan mengadakan rumah terbuka menjadi perkara biasa dalam kalangan rakyat Malaysia apabila tiba hari-hari perayaan utama. Konsep rumah terbuka ini memang p

Kebaikan internet kepada pelajar?

Gagasan Koridor Raya Multimedia (MSC) telah menggalakkan penggunaan internet di kalangan rakyat Malaysia. Walaupun kecapaian internet belum menyeluruh di negara ini, tetapi te

Kebaikan-kebaikan mengadakan majlis rumah terbuka?

1) mengeratkan hubungan antara kaum 2) dapat mendalami pengetahun tentang tradisi dan budaya kaum lain 3) dapat menjayakan konsep "satu Malaysia" yang didukung oleh Perdan

Kebaikan makanan segera?

dari segi ekonomi mendatangkan banyak pulangan kepada para pengusaha makanan segera.

Apa kebaikan dan keburukan iklan?

apakah kebaikan dan keburukan iklan kepada orang awam ? . Iklan sudah menjadi sebahagian daripada kehidupan masyarakat moden. Kerap kali kita mendengar komen mengenai pengaru

Apa kebaikan dan keburukan IT?

Kebaikan dan keburukan internet Internet merupakan teknologi asas dalam pembangunan teknologi maklumat. Kini, internet merupakan salah satu saluran rangkaian penghubung dunia

Apa kebaikan dan keburukan internet?

KEBURUKAN Kurang kepastian maklumat tepat. Banyak perubahan disaat akhir perancangan. Bahan perlu ditapis. Interaksi subversif tidak terkawal. Kebocoran maklumat rah

Kebaikan dan keburukan iklan?

kebaikan iklan -1- senang r orang nk cri maklumat sal produk2 baru nie.. keburukan iklan -1- wt orang terliur nak beli sume barang2..huhu