What would you like to do?

Larawan ng ibat ibang hanapbuhay noong unang panahon?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

Pagsasaka
Pangingisda
Pagmimina
Pangangaso
Pagtatanim
Pagkakaingin
Paglilinang
Pagpapanday
Paglililok


BY:leahnica fb leahnica_17@yahoo.com
13 people found this useful
Thanks for the feedback!

Larawan ng ibat ibang trabaho sa Pilipinas?

Magsasaka,mangingisda,minero,tsuper,empleyado

Larawan ng ibat ibang uri ng mapa?

mapang pisikal mapang ekonomiya mapang pangkasaysayan mapang pang bansa

Larawan ng ibat ibang uri ng linya?

SIGSAG

Ibat ibang larawan ng guhit sa mapa?

tanong moh sa mama mo pag hindi niya alam sa papa mo

Anu-ano ang mga hanapbuhay noong unang panahon?

ang mga hanapbuhay noong unang panahion ay pagsasaka,pangingisda,pangangaso at pagtrotroso

Ilang pamilya ang bumubuo ng isang barangay noong unang panahon?

30 pamilya hanggang 100 pamilya ang bumubuo sa isang barangay. Meron ding isang barangay na natuklasa ni ###### na may 5-20 pamilya lamang ang nakatira... sana ay makatulong

Mga larawan ng ibat-ibang kultura ng Muslim?

bobo tong site na ito bobobobobo ! wag nio itong pupntahan bobo naggawa bg site na to !

Ano ang mga uri ng bato noong unang panahon?

tatlo ang mga uri ng bato noong unang panahon ito ay ang mga sumusunod Panahon ng Lumang BatoPanahon Mesolitoko Panahon ng Bagong Bato