Larawan ng ibat ibang hanapbuhay noong unang panahon?

Larawan ng ibat ibang hanapbuhay noong unang panahon?
Pagsasaka
Pangingisda
Pagmimina
Pangangaso
Pagtatanim
Pagkakaingin
Paglilinang
Pagpapanday
Paglililok


BY:leahnica fb leahnica_17@yahoo.com
7 people found this useful