What would you like to do?

Larawan ng kontribusyon ng ibat ibang dinastiya sa tsina?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

Putang ina ako nag hahanap ako pa pasasagutin !! Ulol !!
+ 2 others found this useful
Thanks for the feedback!

Larawan ng ibat ibang trabaho sa Pilipinas?

Magsasaka,mangingisda,minero,tsuper,empleyado

Ibat ibang uri ng talon sa pilipinas?

talon ng pagsanjan   talon ng maria christina

Larawan ng ibat ibang uri ng mapa?

mapang pisikal mapang ekonomiya mapang pangkasaysayan mapang pang bansa

Larawan ng ibat ibang uri ng linya?

SIGSAG

Ibat ibang larawan ng guhit sa mapa?

tanong moh sa mama mo pag hindi niya alam sa papa mo

Mga larawan ng ibat-ibang kultura ng Muslim?

bobo tong site na ito bobobobobo ! wag nio itong pupntahan bobo naggawa bg site na to !