What would you like to do?

Mabisang gamot sa kulani?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

jakol lng
7 people found this useful
Thanks for the feedback!

Serbey sa mga halamang gamot?

Ang Rafflesia, isang bulaklak na parasitic,ay nakakagamot sa cancer(lahat ng uri). Dahil sa maraming deposito ng GINSENG, nakakapagpalakas ito ng katawan, at ginagamit ang Raf

Mabisang gamot sa buni?

"trosyd"!! Kung ikaw ay merong perang pambili sa drugs store! kung konti lang at kulang ang pera mo na pambili ng gamot sa drugs store! Ito ang first aid sa "buni" sunda

Anong gamot sa napaso?

pag nasunog ang balat, flamazine..... pag napaso, pwede din ang flamazine.... pede din ang calmosepthine

Mga panuntunan sa mabisang pakikipagkomunikasyon?

Unang una, isipin muna ng tagapagsalita kung ano ang dapatniyang sabihin bago niya ito ipahayag. Isipin muna ang damdamin ngtagatanggap, kung masasaktan ba ito o hindi. Isalan

Ano ang gamot sa tigyawat?

gumamit ng panoxyl Another Answer : Huwag kumain ng mga mamantikang pagkain (proven fact) Huwag hawakan ang mukha kung hindi siguradong malinis ang kamay (proven fact) Huwag