What would you like to do?

Mga halimbawa ng tuwiran at di tuwirang pagtatanim?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

TUWIRANG PAGTATANIM
ITO UNG MGA HALAMANG TIDIREKTANG ITATANIM SA LUPA..
TULAD NG MGA..
TUWIRAN:
LABANOS
PATOLA
SILI
KALABASA

ANG DI TUWIRAN NAMAN AY UNG HALAMANG ITINATANIM MUNA SA SEED BOX PAG TUMUBO NA ITO CHAKA ILALAGAY SA LUPA O KAYA SA GARDEN PLOT
KATAKA TAKA
KAMATIS
KALAMANSI
MUGGO
PETCHAY
KINSAY

UN LANG
BY: dolly ng silang cavite..
8 people found this useful
Thanks for the feedback!

Halimbawa ng di tuwirang pagtatanim?

kamatis,kalamansi,rambutan,lansones,mangga,kataka-taka,talong,kalabasa  at iba pa ay mga halimbawa ng di-tuwirang pagtatanim    Mozeal!~

Mga halimbawa ng tuwiran at di tuwirang layon?

hal. Si Ana ay bumili ng gamot para sa kanyang ina na maysakit ang tuwirang layon ay ng gamot sumasagot sa tanong na ano at tumatanggap sa panaguri ng bumili and di tuwirang l

Mga halimbawa ng pormal at di pormal na wika?

Ang halimbawa ng pormal na wika ay:    pambansa - ginagamit sa buong bansa  pampanitikan - pinakamataas na antas ng wika at ginagamit ang mga matalinghagang ekspresyon