What would you like to do?

Mga larawan ng mga kalakal at produkto noong unang panahon?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

tapayan
25 people found this useful
Thanks for the feedback!

Larawan ng ibat ibang hanapbuhay noong unang panahon?

Pagsasaka   Pangingisda   Pagmimina   Pangangaso   Pagtatanim   Pagkakaingin   Paglilinang   Pagpapanday   Paglililok     BY:leahnica fb leah

Tradisyon ng mga Filipino noong panahon?

ang mga tagalog ay mahilig maglibang,magpalabas sa telebisyon

Sino ang mga bayani noong panahon ng mga hapon?

Jose Abad Santos Josefa Llanes Escoda Jose P. Laurel Vicente Lim Sarhento Jose Calugas mga gerilya at ang HukBaLaHap mga beteranong sumama sa makasaysayang Death Marc

Ano ang mga katangian ng tao noong panahon ng metal?

Marunong na silang gumamit ng palayok,banga,pana,bolo,kutsilyo at iba pang mga gamit na yari sa metal...Natuto na rin silang magluto at ang palay ang isa sa mga mahahalagang p

Anu-ano ang mga hanapbuhay noong unang panahon?

ang mga hanapbuhay noong unang panahion ay pagsasaka,pangingisda,pangangaso at pagtrotroso

Ano ang mga uri ng bato noong unang panahon?

tatlo ang mga uri ng bato noong unang panahon ito ay ang mga sumusunod Panahon ng Lumang BatoPanahon Mesolitoko Panahon ng Bagong Bato