What would you like to do?

Mga larawan ng mga kalakal at produkto noong unang panahon?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

tapayan
20 people found this useful
Thanks for the feedback!
Follow

So now with Malcolm and Victoria out of the picture, will David and Emily be able to live a normal life or is there more revenge brewing?

View Full Interview

Larawan ng ibat ibang hanapbuhay noong unang panahon?

Pagsasaka   Pangingisda   Pagmimina   Pangangaso   Pagtatanim   Pagkakaingin   Paglilinang   Pagpapanday   Paglililok     BY:leahnica fb leah
Sino ang mga bayani noong panahon ng mga hapon?

Sino ang mga bayani noong panahon ng mga hapon?

Jose Abad Santos Josefa Llanes Escoda Jose P. Laurel Vicente Lim Sarhento Jose Calugas mga gerilya at ang HukBaLaHap mga beteranong sumama sa makasaysayang Death Marc

Ano ang mga katangian ng tao noong panahon ng metal?

Marunong na silang gumamit ng palayok,banga,pana,bolo,kutsilyo at iba pang mga gamit na yari sa metal...Natuto na rin silang magluto at ang palay ang isa sa mga mahahalagang p
Ano ang mga uri ng bato noong unang panahon?

Ano ang mga uri ng bato noong unang panahon?

tatlo ang mga uri ng bato noong unang panahon ito ay ang mga sumusunod Panahon ng Lumang BatoPanahon Mesolitoko Panahon ng Bagong Bato