What would you like to do?

Mga rehiyon sa Luzon?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

1, car
2,ncr
3,armm
4 region 1
5 region 2
6 region 3
7 region 4-A
region 4-B
8region 5
9regin 6
10region 7
11region 8
12region 9
13 region 10
14 region 11
15 region 12
16 region 13
+ 9 others found this useful
Thanks for the feedback!

What would you like to do?

Bakit hinati ng mga heograpo ang asya sa limang rehiyon?

Dahill sadyang malaki ang kontinenteng asya at kinailangang hatiin ito upang lubusang maintindihan ang bawat sangay nito o maliliit na parte nito. Additional info: ibinatay (MORE)

What would you like to do?

Lalawigan at kabisera sa rehiyon II?

  batanes-basco   cagayan-tuguegarao   isabela-ilagan   nueva vizcaya-bayombong   quirino-cabarroguis   that's all

Marine Waits Anxiously For His Best Friend To Come Back From Afghanistan...

Marine Sergeant Jacob Fisher rescued a puppy while on base in Afghanistan. After several long months, Jacob and his dog, Jax are reunited. Watch the heartwarming video.Jacob F (MORE)

What would you like to do?

Sino-sino ang mga sikat na tao sa rehiyon 4?

Ang mga tao na nagmula sa rehiyon 4 A o Calabarzon ay si Dr.Jose Rizal mula sa Calamba,Laguna ,Hen.Emilio Aguinaldo na isinilang sa Kawit,Cavite.Nagmula rin dito si Julian Fel (MORE)

What would you like to do?

The answer (1 issue) Details
  • Contains gibberish

Mga kabisera ng mga bansang bumubuo sa bawat rehiyon ng Asya?

Timog-kanlurang Asya: Bansa........................... Lawak........ Population........ densidad........ kabisera / Apganistan | 647,500 | 32,738,775 | 42.9 | Kabul / Armeny (MORE)