What would you like to do?

Mga uri ng klima sa buong mundo?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

Ang bahaging ______ ng bansa ang pinakamadalas makaranas ng pag-ulan.
30 people found this useful
Thanks for the feedback!

Ano ang mga uri ng pamahalaan sa buong mundo?

MGA URI NG PAMAHALAAN........   MONARKIYA- kapag iisa lang ang may hawak ng pamahalaan. ang pamunuan ay naipamamana sa mga anak.    CONSTITUTIONAL MONARCHI- pinamum

Mga kilalang babae sa buong mundo?

president corazon aquino ay kilala sa kanyang pagiging mahusay at kauna-unahang babaeng presindente ng pilipinas at ang pagbibigay niya ng kalayaan sa ating bansa. lea salon

Mga Uri ng Klima sa Pilipinas at ang mga Katangian nito?

Uri ng Klima sa Pilipinas: 1. malamig na tag-tuyo-- tuwing Disyembre, Enero, Pebrero 2. mainit na tag-tuyo-- tuwing Marso, Abril, Mayo 3. mainit na maulan-- tuwing Hunyo, Huly

Mga klima sa mga rehiyon ng asya?

ibat iba ang klima s asya kz depende ito s uri ng latitud, katulad ng pilipinas n nsa mababang latitud kya 2 uri lng ng panahon tag;ulan at tag araw kabilang ito s mga bansang

Iba't ibang uri ng klima sa asya?

Answer Iba-iba, depende kung saang bahagi ng Asya.   Ilang pagsasaliksik: Tag-lamig Tag-ulan Tag-araw Tag-lagas Tag-sibol Ang klima ay pangkaraniwang at pangmatagalang k

Mga uri ng klima sa pilipinas?

unang uri-may dalawang tiyak nauri:tuyo mula nobyenbre hangang abril;basa mula mayo hangang oktubre ikalawang uri-walang panahong tuyo.pinakamaulann lung nobyenbre hanggang en