What would you like to do?

Talambuhay ni melchora Aquino?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

She is a very kind woman.
Thanks for the feedback!

Talambuhay ni NVM Gonzales?

He was born on 8 September 1915 in Romblon, Philippines. González, however, was raised in Calapan City, the capital of the Philippine province of Oriental Mindoro. González

Talambuhay ni Helen Keller?

Helen Keller was born on June 27, 1880, in Tuscumbia, Alabama. She  was the first person who was both deaf and blind to earn a bachelor  of arts degree. She was an author, l

Talambuhay ni ildefonso Santos?

Si Ildefonso P. Santos[1] ay isang makata na isinilang sa bayan  ng Malabon, sa nayon ng Baritan  noong ika-23 ng Enero, 1897. Kaisa-isang anak siya nina Andres Santos at 

Talambuhay ni dr.jose rizal?

Si Dr. José Protasio Rizal Mercado y Alonso Realonda (Hunyo 19, 1861-Disyembre 30, 1896) ay ang pampito sa labing-isang anak ng mag-asawang Francisco Engracio Rizal Mercado y

Contributions of melchora Aquino?

she is the lady that became the doctor of the wounded revolutionaries and feeding them. her house was also the secret place were the katipuneros held their secret meeting. she

Talambuhay ni corazon c Aquino?

Talambuhay ni Presidente Corazon C. AquinoSi Corazon C. Aquino na kilala bilang Cory Aquino ay ang ikalabing-isang pangulo ng Republika ng Pilipinas at kauna-unahang babaeng p

Talambuhay ni Cory Aquino?

August 1, 2009 Former Philippine President Corazon Aquino, icon of people power in the Philippines and around the world, passed away at 3:18 am Saturday, her son, Senator Beni

Talambuhay ni lao tzu?

ano ang talambuhay ni lao tze

Talambuhay ni rufino alejandro?

siya ang may akda ng luha

Talambuhay ni hermano pule?

Relihiyon at rebelde lider, at founder ng Cofrada de San Jose, Apolinario de la Cruz ay ipinanganak sa Hulyo 22, 1815 sa Lukban, Tayabas (ngayon Quezon). Ang kanyang mga magul

Name all 7 children of Melchora Aquino?

Lito Vallespin, Judah Flores, Fred Sevilleta, Roel Quirante, Khen Galinea, Aida Tampos, Marissa Abadies

Talambuhay ni Simon A Mercado?

si Simon mercado ay isang magaling na manunulat kung saan ipinararating niya sa mga mambabasa ang kahalagahan ng isang bagay