What would you like to do?

Tauhan sa kwentong anak?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

ang nanay at ang napariwala nya anak
Thanks for the feedback!

Tauhan at ilarawan ng mabuhay ka anak ko?

thay- mahusay sa usaping pampulitika any- magandang babae sudath- anak ni thay ay thary nawath- anak ni thay at amy staud- pangalawang anak ni any at thay thary- una

Reaksyon sa pelikulang anak?

ano ang reaksyon mo sa pelikulang anak

Tawag sa anak ng baka?

Guya in tagalog
Tauhan sa Jose Rizal?

Tauhan sa Jose Rizal?

Ang nasa baba ay ang talaan ng mga aktor at aktres na makikita as pelikulang José Rizal. Aktor/Aktres | Ginampanan / Cesar Montano | José Rizal / Joel Torre | Crisostom
Tauhan ng rizal sa dapitan?

Tauhan ng rizal sa dapitan?

banghay ng pangyayari sa si rizal sa dapitan

Reaksyon sa kwentong Florante at Laura?

Si adolfo ay namatay dahil siya ay pinatay ni flerida dahil sa pagligtas ni laura.Dahil ang gusto ni adolfo na gahasaen si laura pero hindi siya nag tagumpay dahil siya ay nam

Tauhan sa Jose Rizal sa dapitan?

ang mga tauhan dito ay sina albert martinez bilang jose rizal at si aria na kanyang kapatid!
Mga tauhan ng sa pula sa puti?

Mga tauhan ng sa pula sa puti?

kulas  celing  sioning  teban  castor