Tauhan sa kwentong anak?

ang nanay at ang napariwala nya anak