What actors and actresses appeared in H Mera tou Dokimastikou - 2005?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

The cast of H Mera tou Dokimastikou - 2005 includes: George Madas as Actor Christos Mouroukis as Director Alekos Vithoulkas as Producer
1 person found this useful

What actors and actresses appeared in To oneiro tou skylou - 2005?

The cast of To oneiro tou skylou - 2005 includes: Fotini Baxevani Hector Kaloudis Markos Lezes as Pavlos Constantine Markoulakis as Kostas Aggelou Manolis Mavromatakis Lina Sa

What actors and actresses appeared in Mera spored mera - 1988?

The cast of Mera spored mera - 1988 includes: Hristo Aleksandrov as Selyanin, koyti iska da zhnie nivata si Yordan Aleksiev as Mihail Chakov Milena Andonova as Uchitelkata, Mi

What actors and actresses appeared in Tous cousins - 2005?

The cast of Tous cousins - 2005 includes: Lemar as himself Isabelle Boulay as herself Arielle Dombasle as herself Isabelle Giordano as Host Catherine Lara as herself Florent P

What actors and actresses appeared in I kardia tou ktinous - 2005?

The cast of I kardia tou ktinous - 2005 includes: Konstadinos Adraktas as Soldier Antonis Antonopoulos as Bank Manager Kostas Bakouris as Police Officer Gaston Billy Clovert a

What actors and actresses appeared in Gamos me ta ola tou - 2005?

The cast of Gamos me ta ola tou - 2005 includes: Alexandros Antonopoulos Giannis Bezos Chryssoula Diavati Petros Filippidis Pavlos Haikalis Antonis Kafetzopoulos Eleni Kastani

What actors and actresses appeared in Mera spored mera - 1981?

The cast of Mera spored mera - 1981 includes: Hristo Aleksandrov as Selyanin, koyto iska da zhnie nivata si Yordan Aleksiev as Mihail Chakov Milena Andonova as Miro Vladimir A

What actors and actresses appeared in To oneiro tou Ikarou - 2005?

The cast of To oneiro tou Ikarou - 2005 includes: Nikos Aliagas as Priest Evagelia Capoyanni as Coffee-shop Owner Lefteris Elefteriadis as Teacher Mihalis Giannatos as Old Gip