Anu ang aktwal na pagsulat o drafting?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

hindi lang basta nag susulat ang tao.dapat ay may mahalagang dahilan kong bakit siya ng susulat.
7 people found this useful

Ipaliwanag ang akademik na pagsulat?

Ito ay maaaring maging kritikal na sanaysay, lab report, eksperimento, konseptong papel, term paper o pamanahong papel, thesis o disertasyon. Itinuturing din itong isang intelektwal na pagsulat dahil layunin nitong pataasin ang antas at kalidad ng kaalaman ng mga estudyante sa paaralan.Mga Uri ng Pagsulat

Anu-ano ang mga katangian ng pagsulat?

.. ang pagsulat ay may, limang katangian.. 1sinasalitang tunog 2arbitraryo 3.likas ang wika 4.ang wika ay dinamiko 5.ang wika ay masistemang balangkas

Ano-anu ang mga mauunlad na bansa?

matatawag nating maunlad ang isang bansa kung may tamang alokasyon, natutugunan ang lahat ng mga kailangan ng mga mamamayan, may mga makabagong kagamitan, at iba pa: halimbawa nito ay ang bansang estados unidos, Canada, Australia, japan, Singapore, united kingdom, France, Germany at marami pang iba.

Ano-anu ang mga hakbang sa pagsulat ng tula?

1] kailangang magkapareho ang bigkas sa huling salita. 2]kahit maikli lang ang tula kailangang malaman ito. 3]isa lang dapat ang topic ng tula 4]kailangang magkaugnay ang tula sa pamagat 5]kailangang mayroonitong mga malalalim na salita.

Anu ang anim na elemento ng tula?

1. Sukat - Ito ay tumutukoy sa bilang ng pantig ng bawat taludtod na bumubuo sa isang saknong. 2. Saknong - Ang isang saknong ay isang grupo sa loob ng isang tula na may dalawa o maraming linya o taludtod. 3. Tugma - Sinasabing may tugma ang isang tula kapag ang huling pantig ng huling salita ng bawat taludtod ay magkasing-tunog. 4. Kariktan - Kailangang magtaglay ang isang tula ng maririkit na salita upang masiyahan ang mambabasa gayon din mapukaw ang damdamin at kawilihan. 5. Talinghaga - Isang sangkap ng tula na may kinalaman sa tinatagong kahulugan ng tula. iyan ang mga sangkap o elemento ng TULA...

Anu ano ang apat na kontinente?

Hindi po apat ang ating kontinente kundi..7...kinabibilangan ito ng asya, Africa, north America, south America, Antarctica, Europe at panghuli ay ang Australia...

Anu ang tunay na kahulugan ng pagibig?

Ang tunay na kahulugan ng pagibig ay Hindi matutumbasan na kahit anung bagay at walang makakatalo dito , kung may makakatalo man dito ibig sabihin nito na Hindi mo ito pinahahalagahan

Anu ang liksyon na kuha?

Ang mitolohiya ay koleksyon ng mga iba't-ibang kwentong mito na kadalasan ay tungkol sa mga diyos at diyosa. Ang mitolohiya ay isang halos magkakabit-kabit na kumpol ng mga tradisyonal na kuwento o mito (Ingles: myth), mga kwento na binubuo ng isang partikular na relihiyon o paniniwala. Karaniwang tinatalakay ng mga kwentong mito ang mga diyos at nagbibigay ng mga paliwanag hinggil sa mga likas na kaganapan. Halimbawa na ang kung paano nagkaroon ng hangin o mga karagatan. May kaugnayan ang mitolohiya sa alamat at kwentong-bayan. -Light

Ano ang mga halimbawa ng teknikal na pagsulat?

ito ay isa lang sa maraming sample ng teknikal na pag sulat May 3, 2010 Bob Construction # 42 St Dylan Drive, Utah City, Utah G. Robert Bates May-ari at Developer Property Development Bates Construction Company # 2334 St Carlos St, New York City, NY Dr G. Bates, Tapos na namin ngayon ang pagpasok ng mga huling bahagi ng konstruksiyon at kami ay tapos na paglagay ng isemento ang lahat ng mga sahig. Gayundin, ang mga bintana ay mga kasalukuyang installed sa pagiging. Lahat ng mga elektrikal at pagtutubero aspeto ng istraktura ay na-install at rechecked para sa mga pagkakamali at kasiraan. Ang litrato ng lahat ng mga kuwarto at mga hagdan ay kasama sa ibaba ang mga sulat. Kami ay kasalukuyang sa schedule dahil tayo pa rin may isang buwan kaliwa upang matapos painting at install ng wallpaper. Gumagalang Yours, Liza Masters Pangkalahatang Project Head Ibang kasagutan: 1. computer hardware 2. computer software 3. chemistry 4. aerospace industry 5. robotics 6. finance 7. consumer electronics 8. biotechnology 1.computer hardware 2.computer software 3.chemistry 4.aerospace industry 5.robotics 6.finance 7.consumer electronics