Results for: T�ni�

In Japan in WW2

What does 'Futari ni Kaerou' mean?

Answer . It needs context for a better translation. It very roughly translates to 'return to two people'. If I were to translate for English readers, I'd opt for 'return ( Full Answer )
In Definitions

What does ni de aqui ni de alla mean?

ACLARACIÓN, DEBE ESCRIBIRSE DE ESTA MANERA: NI DE AQUÍ NI DE ALLÁ (LOS ACENTOS EN CASTELLANO NO SON MERO LUJO O "SIGNILLOS DE ADORNO", su empleo es trascendental p ( Full Answer )
In Japan

Which is better china or japan NI HON NI HON ni hon ni hon ni hon ni hon?

japan and china have their ups and downs i live in japan and i am Japanese but i don't think japan is the best i mean we are cleaner and healthier than china (and richer) bu ( Full Answer )
In Elvis Presley

What is NI Elvis?

NI-ELVIS. National Instruments - Educational Laboratory Virtual Instruments Suite.. This is a combination of hardware and software which provides a suite of scientific inst ( Full Answer )
In Spanish to English

What does Ni mean?

Ni means or. As an adverb it can mean neither, and as a conjunctionit can mean or, neither or nor. It also means "you" in Chinese. more definitions: https://en.wikipedia.org ( Full Answer )
In Science

What is nis?

Niš or Nish (both: nēsh), city (1991 pop. 175,391), SE Serbia, on the Nišava River. An important railway and industrial center, it has industries that textiles, ci ( Full Answer )
In Uncategorized

Ekspedisyon ni villialobos at ni miguel de legaspi?

ang ekspidisyon ni villalobos at legaspi ay gawagawa lang kahit kailan hindi ito naging totoo kahit si magellan ay hindi totoo gamitin mo nga yang utakmo usa kang tanga
In Health

Who nis kendra?

me Airiss bff haha forget nijah it is kendra is my bff and heyy kendra this is airiss
In Hera (Juno)

Is hemera heras nies?

No; Hemera is the primeval goddess of the day; daughter of Nyx and Erebus and mate of Aither. Gaea is her daughter; Rhea is the daughter of Gaea and mother of Hera. Hemera ( Full Answer )
In Mga tanong sa Tagalog

Talumpati ni Andres bonifacio?

Pag-ibig sa Tinubuang Lupa Andres Bonifacio . Aling pag-ibig pa ang hihigit kaya Sa pagkadalisay at pagkadakila Gaya ng pag-ibig sa tinub'ang lupa? Aling pag-ibig pa? ( Full Answer )
In Libraries and Library History

Talambuhay ni Sebastian Cabot?

Dahil walang balita mula kay Loaisa muling nagpadala ang hari ng isang ekspidisyon sa pamumuno ni Sebastian Cabot. Ito ay umalis sa Sevilla, Spain noong Abril 3, 1526 kasama ( Full Answer )
In History of the Philippines

Talambuhay ni hermano pule?

Relihiyon at rebelde lider, at founder ng Cofrada de San Jose, Apolinario de la Cruz ay ipinanganak sa Hulyo 22, 1815 sa Lukban, Tayabas (ngayon Quezon). Ang kanyang mga magul ( Full Answer )
In Spanish Language and Culture

Spanish words with ni in them?

Ni is the word neither. Other words with ni include,: niño, nieta, ningunos and vainila.
In Translations

Talambuhay ni NVM Gonzales?

He was born on 8 September 1915 in Romblon, Philippines. González, however, was raised in Calapan City, the capital of the Philippine province of Oriental Mindoro. Gonzá ( Full Answer )
In Cory Aquino

Talambuhay ni Cory Aquino?

August 1, 2009 Former Philippine President Corazon Aquino, icon of people power in the Philippines and around the world, passed away at 3:18 am Saturday, her son, Senator Beni ( Full Answer )
In Biography

Talambuhay ni Simon A Mercado?

si Simon mercado ay isang magaling na manunulat kung saan ipinararating niya sa mga mambabasa ang kahalagahan ng isang bagay
In Japanese to English

What is the meaning of tame ni yuku?

ために (tame ni) in Japanese is used to signify why you or someone is doing something (usually it can be translated as "in order to"). For example, 医者ã ( Full Answer )
In English to Japanese

What does Hito ni mean in Japanese?

人 (hito) means person in Japanese and に (ni) is a particle to indicate location. So 人に would be indicating an action related to people. For example, 人 ( Full Answer )
In Helen Keller

Talambuhay ni Helen Keller?

Helen Keller was born on June 27, 1880, in Tuscumbia, Alabama. Shewas the first person who was both deaf and blind to earn a bachelorof arts degree. She was an author, lecture ( Full Answer )
In History of the Philippines

Talambuhay ni dr.jose rizal?

Si Dr. José Protasio Rizal Mercado y Alonso Realonda (Hunyo 19, 1861-Disyembre 30, 1896) ay ang pampito sa labing-isang anak ng mag-asawang Francisco Engracio Rizal Merca ( Full Answer )
In Uncategorized

Huling tagubilin ni Balagtas?

Tagubilin ni Francisco Balagtas 1 Salamat sa iyo, O nanansang irog, kung halagahan mo itong aking pagod; ang tula ma'y bukal ng bait na kapos, pakikinaba ( Full Answer )
In Spanish to English

No tenga ni cruz ni piedra?

It is a phrase that has not translation that makes sense. It hasneither cross nor stone
In Mga tanong sa Tagalog

Ang kwento ni amomongo at ni iput-iput?

Si Amomongo at si Iput-Iput (Ang Gorilya at ang Alitaptap) Ang pabulang ito ay isa lamang sa kalipunan ng mga Bisaya na naglalarawan ng paglalaban sa pagitan ng maliliit ( Full Answer )
In Mga tanong sa Tagalog

Alamat ni malakas at ni maganda?

Ang alamat nina maLakas at maganda ay ang pinaniniwalaang pinagmulan ng mga tao. Naniniwala ang marami na sila ay nagmula sa nabiyak na kawayan dahil sa pagbagsak ng isang mal ( Full Answer )
In Japanese to English

What is ni aitai?

"I want to meet ..." eg. "Elvis ni aitai" --> "I want to meet Elvis."
In Pronouns

What nis a pronoun?

A pronoun is a word that substitues a noun. For example instead of saying: "John went to the shops because John needed milk." you could say: "John went to the shops because ( Full Answer )
In Acids and Bases

Is Ni a base?

The Element Nickel: symbol Ni; at no 28; at wt 58.69; valence 2,3; melt 1455ºC; boil 2890ºC; density @25ºC 8.902 g/ cc is a Transition Metal , discovered in 1751. ( Full Answer )
In Actors & Actresses

What actors and actresses appeared in Ni-Ni - 2014?

The cast of Ni-Ni - 2014 includes: Jonathan Caballero as Manu Vivis Colombetti as Carmela Michael Gonzales as Cop Javier Lezama as Cop Alejandro Patino as Guzman Carlos Perale ( Full Answer )
In Periodic Table

What is the element of Ni?

The element Ni is nickel.It is present in group-10.its atomic number is 28. Ni stands for nickel. It is a metal located in the d-block. The stable Ni2+ ion is green in color. ( Full Answer )