Ano ang 11 malalaking pulo sa pilipinas?

  1. marami ang pulo sa pilipinas