Asked in
Mga tanong sa Tagalog

Ano ang ginawa ng misyonerong kastila upang malutas ang kanilang suliranin sa pagpapalaganap ng kristiyanismo?

We need you to answer this question!
If you know the answer to this question, please register to join our limited beta program and start the conversation right now!