Ano ang ibig sabihin ng salitang pitsera?

Timonel,