Ano ang ibig sabihinng pangatnig na pananhi?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

Tumutugon sa tanong na 'bakit' na nagsasaad ng kadahilan. :))) <3
1 person found this useful

Ano ang kahulugan ng pangatnig?

Ang mga pang-ugnay na pangatnig ay ang mga kataga o salitang nag-uugnay sa dalawang salita,parirala,o sugnay na pinagsunud-sunod sa pangungusap.

Ano ang kahulugan na almanac?

ito ay ang libro na nagtataglay ng ibatibang impormasyon tunkol sa pangyayari at himala na nangyari sa buong mundo (paki like nalng) :) tnx .

Ano ang personal na sanaysay?

Personal afidavit. In other meaning it is a personal declaration of facts, version of story or explanation.

Ano ang apat na kardinal na bertud?

Answers for ang aking mahal ay ikakasal na siya susunod na buwan sa ibang lalaki ano ang dapat kung gawin? . Read more: http://www.answers.com/search?q=ang+aking+mahal+ay+ikakasal+na+siya+susunod+na+buwan+sa+ibang+lalaki+ano+ang+dapat+kung+gawin?#ixzz1qf4XVN7c

Ano ang ibig sabihin ng papaunlad na bansa?

ang papaunlad na bansa ay may mamamayang mababa ang antas ng pinag aralan , mababa ang antas ng pamumuhay , marami ang walang hanap buhay dahil sa mga halimbawa ng papaunlad na ito ang bansa ay papaunlad pa lamang tulad ng bansang pilipinas , india at indonesia ...

Ano ang ibig sabihin ng pahayag na interaksyonal?

Ang Pahayag Na interaksyonal - ay ang paghahatid at pagpapalitan ng mga mensahe,impormasyon at saloobin. Maaaring magkaroonng ibat ibang layunin o intensyon ang mga pahayag na ito tulad ng pagtatanong,pagsasalaysay, pangangatwiran,pag-uusisa,pangangamba, pagkabahala, atbp. Kinasasangkutan ng pags ( Full Answer )

Ano ang ibig sabihin ng emotion?

ang emotion ay karaniwang maihahantulad sa nararamdaman sa isang tao karaniwang pag-ibig,galit,sya,lungkot,at marami pang iba.... NICA...=0'

Ano ang ibig sabihin ng palayon?

Palayon - Ang pangngalan ay nasa kaukulang palayon kung ito ay ginagamit bilang: 1. Layon ng Pandiwa Halimbawa: Magbibigay ako ng regalo para sa aking ina. Pandiwa + Pangngalan - Ang pandiwa ay nangunguna kaysa pangngalan. 2. Layon ng Pang-ukol Halimbawa: Ang pagtitiis ng ina ay para sa ( Full Answer )

Ano ang ibig sabihin ng solstice?

A solstice is an astronomical event that happen twice each year when the sun's apparent position in the sky,as viewed from earth,reachest its northernmost or southernmost extremes.

Ano ang ibig sabihin ng kristiyanong sosyalismo?

nagsimula ang sosyalismong kristiyano sa England at lumaganap sa France at Germany. sinuportahan nito ang kainamang panlipunang demokrasya. binigyan-diin ang mensahe ng simbahan tungkol sa panlipunang etiko, lalo na ang pagtutulungan, pagkakapatiran at pansariling sakripisyo. Hindi nagtagumpay ang s ( Full Answer )

Ano ang ibig sabihin ng kaunlarang pampulitika?

Ang maunlad na pulitika ay may pantay-pantay na pagtingin ang batas sa lahat ng Pilipino, kinikilala ang pasya ng nakararami at ginagalang ang karapatan ng ilang sumasalungat. Subalit hanggang may tiwaling opisyales na sa halip ay maglingkod ay inuubos ang kaban ng bayan, di makakamit ng Pilipinas a ( Full Answer )

Ano ang ibig sabihin ng hipotosis?

hypothesis sa english kamo? sa ingles ito ay tinatawag na"wild guess" o napakatamang sagot na makikita mo talaga ang kahulugan

Ano ang ibig sabihin ng pacer?

Philippine Agricultural Commision on Electrical Rates-By : TheffanyClaire Abrogar Iglopas > Pa-add sa fB pLs.

Ano ang ibig sabihin ng maphilindo?

Binuo ito upang maitaguyod ang pagtutulungang pampulitika, pangkabuhayan at pangkultura ng tatlong bansa. Ito ay nabuo noong Agosto 5, 1963

Ano ang ibig sabihin ng generous?

pwede mong tawaging pusong-mamon napakamatulungin sa mga nangangailangan o sa mga tao..a.k.a(also known as) kind

Ano ang ibig sabihin ng madlang?

The root word of 'madlang' is 'madla,' which in Filipino, means 'mass (of people)' or the 'masses.'

Ano ang dilat na katotohanan?

ang DnK ay ang subtle na blog ng mga dugong Maharlika, Nightclub manager at ng mga PSG! ===== at last..! bukas na ito mga bakla sa parlor... halina't maghasik ng lagim sa walang kamalay Malay na page ng answers.com.. isiwalat na ang mga dapat isiwalat..!! ilabas na ang dapat ilabas... ( Full Answer )

Ano ba ang ibig sabihin ng komunikasyon?

Ang komunikasyon ay ay isang uri ng pakikipag-ugnayan o pakikipagtalastasan sa ibang tao na nagpapalitan ng ideya o opinyon at isang sistema o paraan ng paghahatid at pagtatanggap ng mensahe. .

Ano ang ibig sabihin ng heograpiya?

Ang heograpiya ay tumutukoy sa pag-aaral ng mga katangiang pisikal ng daigdig, ang pinagkukunang yaman at klima nito, at ang aspetong pisikal ng populasyon nito.

Ano ang ibig sabihin ng epiko?

ang epiko ay naglalaman ng di katotohanan na kwento,at isa rin itong tula na tungkol sa mga "history" ng mga Tao noon........................

Ano ang ibig sabihin ng kasabihan?

Ang mga kasabihan at salawikain ay naglalayong magbigay payo at patnubay sa ating pangaraw-araw na pamumuhay. Ang mga kasabihang Pilipino at salawikaing Tagalog ay isinasaad sa mga maiiksing pangungusap lamang subalit ang mga eto ay makahulugan at makabuluhan. Eto ay kadalasang tumatalakay d ( Full Answer )

Ano ang ibig sabihin ng pangatnig?

ay isangbahagi ng pananalita na ginagamit' sa pangungusapsa pagkabit ng mga salita'parirala o mga ugnay.

Ano ang 6 na pakikipagkapwa?

Ang mga antas ng pakikipagkapwa Tao ay: 1. kabatian ngunit Hindi kakilala(strangers) -- nagngingitian lang ngunit di magkakilala,naipapakita sa pamamagitan ng pagbati ng hi!,o hello! pangangamusta o sa pamamagitan ng tanguan, at facial expression. 2. kakilala(acquaintances) -- maaaring magkasa ( Full Answer )

Ano ang mataas na latitud?

ito ay paikot sa mundo na kathang isip lamang.ito ang nasa taas kaya't ito ay ang pinakamalamig na sona.. tinatawag din itong rehiyong polar o "polar region" sa ingles.

Ano ang ibig sabihin Caraga?

The history of Caraga can be traced back to the 15th century when explorers discovered the existence of "Kalagans", believed to be of Visayan Origin in one of the three districts in Mindanao. The word Caraga originated from the Visayan word Kalagan: kalag meaning soul or people, and a meaning land. ( Full Answer )

Ano ang panghalip na pananong?

Panghalip na Pananong- Panghalip na ginagamit sa pagtatanong. Ito ay pamalit sa pangalang itinatanong. Narito ang mga pangalang pinapalitan ng mga panghalip na pananong. by cute

Ano ang tayutay na pagtatambis?

ito ay ang bumabangit ng mga bagay na magkasalungat upang mangibabaw ang isang natatanging kaisipan. hal. Nakatagpo siya ng ginto sa pusalian.

Ano ang tinatawag na sanaysay?

Ang Sanaysay na Satirikal Ang sanaysay ay isang komposisyong pampanitikan na naglalahad ng sariling idea o kaisipan ng may akda sa isang paksa. Ang sanaysay na satirikal ay isang sanaysay na naglalantad ng mga kabulukan, kamalian, bisyo o kahinaan ng mga Tao at ng kanyang lipunan sa pamamagi ( Full Answer )

Ano ang bunga ng di tunay na pag ibig?

ang bunga na di tunay na pag ibig ay nag kakalabuan at dahang dahang nag babago ang ugali at sarili.....at nag sisinungaling?

Ano ang ibig sabihin na dula?

Madalas na ang mga unang pumapasok sa ating isipan kapag naririnig ang salitang Dula ay ang entablado at mga aktor na umaarte rito. Ito ay nahahati sa ilang yugto at ang bawat yugto'y maraming tagpo. Ang dula ay mayroon ding sangkap. Ito ay ang simula, gitna at wakas . Ang mga sangkap nitong ( Full Answer )

Ano ang ibig sabihin ng pormal na pagtatalo?

ang pormal na pagtatalo ay na pag hahandaan nang mabuti , meron itong oras, lugar na nakatakda , at merong oras ang bawat katwiran ng mambabalagtas ...

Ano ang bilog na tauhan?

ito ang tauhan na nagbabago ang karakter sa loob ng isang kwento.. halimbawa: mabait naging masama 04.04.04 .

Ano ang payak na panaguri?

Ang Panaguri ( Predicate sa wikang Ingles) ang bahagi ng pangungusap na nagbibigay ng kaalaman o impormasyon tungkol sa paksa. Ito ay naglalahad ng mga bagay hinggil sa simuno.. Ito ay maaaring: . panaguring pangngalan . panaguring panghalip . panaguring pang-uri . panaguring pandiwa . panagu ( Full Answer )

Ano ang likas na hugis?

Ang likas na hugis ay mga hugis na mula sa kalikasan. hal . hugis ng ulap, araw, bulaklak

Ano ang legal na kilos?

Ang Legal na Kilos ay kilos ayon sa batas ng lipunang ginagalawan. o pasunod sa batas

Ano ang biak na bato?

Biak na bato ay isang rebolusyonaryo koponan na ginawa ng Emilio Aguinaldo pagkatapos Andres Bonifacio ay pinatay. Ito ay higit pa ng isang deal ni Aguinaldo at Espanyol Gobernador Primo de Rivera. Ngunit deal ay naging isang "mahabang tula mabibigo" para sa parehong dalawang grupo ay hindi kailanma ( Full Answer )

Ano ang kahulugan na talatinigan?

isang aklat ng mga nakatalang mga salita ng isang partikular na wika na ang ayos ay ayon sa pagkakasunod-sunod ng titik ng abakada o alpabeto.

Ano ang pangatnig?

Ang pangatnig ay kataga, salita o grupo ng mga salitang nagpapakita ng pagkakaugnay ng isang salita sa isa pang salita o isang kaisipan sa isa pang kaisipan. ANG MGA HALIMBAWA NG PANGATNIG AY ANG MGA SUMUSUNOD: at, o, ni, kapag, pag, kung, dahil, sapagkat, kasi, upang, para, kaya, nang . Ang pan ( Full Answer )

Ano ang mga uri ng pangatnig?

Pangatnig - kataga o salitang nag-uugnay ng dalawang salita o pangungusap. dalawang uri A. Nag-uugnay ng makatimbang na yunit (sugnay na makapag-iisa) B. Nag-uugnay ng di makatimbabang na yunit(sugnay na pantulong) Pangkat. (sugnay na makapag-iisa) A.Pangatnig na pamukod (o,ni,maging) B.Pangatnig ( Full Answer )