Asked in
Mga tanong sa Tagalog

Ano ang mga uri ng relihiyon sa Asya?

Answer

User Avatar
Wiki User
September 12, 2011 2:02PM

roman catholic

zoroastrianism

kristiyanismo

judaismo

hinduismo

Islam

Buddhism

christian

Muslim

seven day adventist

baptist

aliance

mga relihiyion sa Asya:

Hinduism, Judaism, Buddhism, Sikhism, Confucianism, Taoism, Christianity at Islam