Ano ang naiambag ni Ramon Magsaysay?

ang pngit d2 tau pa nag a answer

¬mark Anthony ilano¬