Ano ang nakaimpluwensya kila Andres bonifacio upang itatag ang katipunan?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

dahil sa pagmamalupit ng mga Kastila noong panahon na iyon, itinatag ni Andres Bonifacio ksama ng iba pa ang Katipunan na ang layunin ay tapusin na ang kalupitan ng mga Kastila at paalisin ang mga ito sa ating bansa.
1 person found this useful

Ano ang pidgin?

ang pidgin ay isang uri ng barayti ng wika na tumutukoy sa sa wikang walang pormal na estraktura.nadedebelop ito dahil na rin sa pangangailangan na makabuo ing isang pahayag.kadalasan,napaghahalu-halo ng mga nagsasalita ang kanyang unang wika sa wikang sinasalita ng isang komunidad na bagong kinabib ( Full Answer )

Who is Andres bonifacio?

Andres Bonifacio Andres Bonifacio is a Filipino hero. He is the founder of the KKK- not Ku Klux Klan but Kataastaasan Kagalang-galang na Katipunan ng mga anak ng bayan. He is also a writer of the Kalayaan- the Katipunan newspaper. He is, together with Emilio Jacinto, the founder of the katipunan.

Ano ang equator?

ang equator ang humahati sa globo sa hilaga at timog hemisphere ohemispero ito rin ay itanatakdang zero degree latitude.

Ano ang sapilitang paggawa?

ang sapilitang paggawa ay isang bagay na labag sa kalooban ng taona gawin. may mga bagay na pag saspilitan lang na ipagagawa saisang tao ay hindi magkakaroon ng maayos na resulta.at maaringmagkaroon ng hindi magandang epekto hindi lang sa taong napilitanggumawa kundi sa taong nakapaligid sa kanya..

Paano nakaimpluwensya ang kaliwanagan sa rebolusyong pranses?

REBOLUSYONG PRANSES Lipunang Pyudal.Nanatili sa France ang lipunang pyudal sa kabila ng paglaganap ng kaisipang kaugnay sa liberalismo. May kanya kanyang estado sa lipunan ang bawat mamamayan. Ang mga kleriko ang nasa taas at sumunod ang maharlika. Bumubuong dalawang antas ng populasyon ang uri ( Full Answer )

Anu ano ang mga 10 utos ni Andres bonifacio?

I. Love God with all your heart. II. Bear always in mind that the love of God is also the love of country, and this, too, is love of one's fellow-men. III. Engrave in your heart that the true measure of honor and happiness is to die for the freedom of your country. IV. All your good wis ( Full Answer )

Ilang hakbang upang maiwasan ang nagbabadyang Hidwaan?

Ang isang nagbabadyang hidwaan ay maaring maiwasan sa maraming mabubuti at maayos na paraan at ilan lamang ang mga sumusunod sa mga ito: 1. Pag- usapan ang naging alitan o dahilan ng Hindi pagkakaunawaan. 2. Alamin ang panig ng kabilang kampo nang sa gayon ay maunawaan mo ang hinanakit nito. ( Full Answer )

Ano ang manana habit?

Ang mañana ugali ay Pilipino ng isang bagay (ilang, ipagpalagay ko ! ) Na natutunan mula sa mga Espanyol. Ang salitang "Mañana" ay nangangahulugan na ang 'bukas' o 'tinukoy na oras sa hinaharap' na kilala rin bilang "pagpapaliban" sa simpleng Ingles, "mamaya na" sa Pilipino. Halimbawa: Kaila ( Full Answer )

Anu ano ang mga Akdang pampanitikan na nakaimpluwensya sa daigdig?

mga akdang nakaimpluwensya sa panitikan ng daigdig: 1.banal na kasulatan 2. Koran 3.Iliad at Odyssey 4.Mahabharata 5.Divina Commedia 6.El Cid Campeador 7.Awit ni Rolando 8.Aklat ng mga Araw 9.Aklat ng mga Patay 10.Sanlibo't isang Gabi 11.Centerbury Tales 12.Uncle Tom's Cabin ( Full Answer )

Ano ang antropolohiya?

Ang antropolohiya ay ang agham ukol sa tao at sa sangkatauhan. Saklaw nito ang pag-aaral ng kayariang pangkatawan at pangkaisipan ng tao o ng kanyang buong katauhan. Ito ay pag-aaral ng simula, pag-unlad, at katangian ng tao. Sa pamamagitan ng pag-aaral ng antropolohiya, mauunawaan natin kung paano ( Full Answer )

Ano ang teoryang feminismo?

ang teoryang feminismo ay tumutukoy sa prinsipiyo o paniniwalang dapat maging pantay ang mga babae at mga lalaki sa pagtamasa ng mga karapatang sosyal, ekonomiko, at politikal. Bilang isang teoryang pampanitikan, layunin nito ang maunawaan ang di pagpakapantay-pantay ng mga lalaki at mga babae.

Ang magagawa ko upang mapaunlad ang aking buhay?

hindi lmang sa kung anu ang ginagawa mo sa buhay upang maging maunlad ang buhay. kailangang mong mag sipag at mag tiis. Hindi sa madaling paraan nakakamit ang tagumpay kundi sa confidence and self skills. Kahit bata kapa pwede knang maging isang halimbawa sa bayan.

Ano ang araling panlipunan?

isang pagaaral na kung saan ang karaniwang pinag-aaralan ay tungkol sa mga nangyari,nangyayari,kasalukuyang nangyayari sa ating lipunan.hula lang...................................................erick llego

Ano ba ang heograpiya?

Ang heograpiya ang binubou ng mga ng mga kontinente,bansa,rehiyon,anyong lupa,tubig,kalawakan,uri ng pamumuhay at mga Tao sa ibat'-ibang bahagi nito.

Ano ang olok?

olok is a part of a male............. olok in english is penis..................olok is a vinacular language.................

Ang magagawa ko upang maging mabuting mamamayan?

Ang magagawako upang maging isang mabuting mamamayan;una ay mag aral ako ng mabuti para makatulong ako sa mamamayan.magagawa ko lang ito kung pag likuranko ng tama ang ating bansa;at kung susunod ako sa utos ng batas ng ating bansa.handa ako lumaban parasa mamamayang makabayan at maglilingkod ako pa ( Full Answer )

Ano ang pamahalaang sultanato?

the administration of sultanatois do by priest bobo lang nagsagot n2 ang tamang sagot ayyyy ang sulnato ay isang uri ng pamahalaan na tinatag sa sulu noong 1450 dahil s pagsanib ng rehiliyon at pulitika na higit nalumalakas sa mga panahong ito

Ano ang yamang mineral?

Ang yamang mineral ay ang mga likas na yaman mula sa kalikasan. Natural ito at di gawa ng tao. Makukuha ito sa pamamagitan ng pagmimina.

Ano ang pagmimina?

ang pagmimina ay paghahanap o pagkukuha ng mga bato o iba p na pwedeng ibenta o pakinabngan.

Ano ang ilog?

Ang ilog ay isang tubig tabang na kasama sa mga anyong tubig. at ito rin ay tinitirhan ng mga isda na minsang nang galing sa dagat....

Ano ang karaniwang panayam?

ito ay pakikipanayam sa isang taong araw-araw o palagiang nakakatagpo tulad ng kaibigan o kamag-aral

Ano ang dulang panrelihiyon?

Ang Dulang Panrelihiyon ay isang uri ng dula na umusbong sa panahon ng mga kastila. Ito ay nagmula sa mga piling estorya sa bibliya at isinasadula ng iba't ibang karakter na bumubuo sa nasabing dula. Ito ay maaaring mapagkukunan ng magagandang aral o leksiyon na may kalapatan sa buhay kristiyano.

Ano ang magagawa ko upang mapaunlad ko ang aking pamilya?

upang mapaunlad mo ang iyong pamilya, dapat meron kang relasyon sa Panginoong Jesus at ang iyong pamlya, Hindi ito tungkol sa relihiyon lamang dahil ang relihiyon ay Hindi ka maliligtas, para mag karoon ka ng relasyon sa Diyos simulan mo ito sa isang sinsero na panalangin sa ngalan ni Jesus, amini m ( Full Answer )

Ano ang tectonic plate?

ang teorya ng tektonik plate ay ang pag kalat ng mga lupa sa bahagi ng pilipinas at ang mga dumi ng hayop ay nagbuobuo sa ganyon ng kakaroon tayo ng tinatawag na lindol at ang lindol na yun ang...

Ano ang pandarayuhang panloob?

ito ang pag uudo ...............joke!!! Ito Ang Paglipat Ng Paninirahan Patungo Sa Ibang Lugar Sa Loob Ng Bansa .

Ano ang panitikan?

Sa pinakapayak na paglalarawan, ang panitikan ay ang pagsulat ng tuwiran o tuluyan at patula. Subalit upang maipagkaiba ito mula sa ibang mga walang saysay na babasahin o patalastas lamang, ang mga panitikan ay ang mainam na pagsulat na may anyo, pananaw, at diwang nakasasanhi ng matagal na pagkaw ( Full Answer )

Ano ang la Nina?

Ang La Nina ay ang parang kabaliktaran ng El Nino na ang alam natin ay nagdudulot ng tagtuyot sa loob ng ilang buwan. Sa Pilipinas, ang La Nina ay tinatawag ng karamihan na "anti-El Nino" dahil nagdudulot ito ng mas madalas na pagulan at pagbaba ng temperatura. Alam mo ba na ang La Nina ay galing ( Full Answer )

Ano ang panahong metal?

Ang nangyari sa panaahong metal: mas lumawak ang isip, kabuhayan, pagsasaka, edukasyon, at iba pang mga akibidades ng Tao. Isa sa mga natutuhan ng Tao ay ang paggawa ng mga bagay gamit ang putik o Pottery (ang pinaka nakamamangha dito ay ang burial jars na gawa sa putik na kung saan ay inilalagay an ( Full Answer )

Ano ang pagbabagong morpoponemiko?

Ang pagbabagong morpoponemiko ay ang pagbabago sa kultura at tradisyon ng isang bansa o sa araling panlipunan ito ay pagbabago sa emosyon nal na katangian ng tao o lugar na tinitirhan bahagi: tonal di tonal rural urban

Ano ang tekstong deskriptiv?

ito ay isang tekstong naglalarawan. Ito ay may mga uri at isa na dito ang Deskripsyong teknikal o ang paglalarawan ng detalyado.

Ano ang teoryang siyentipiko?

ang teoryan siyentipiko ay nagmula sa Tao na paniniwala o scientist na nagsasabi ang mundo raw ay nagmula

Ano ang pamahalaang monarkiya?

ang pamahalaang monarkiya ay iasang uri ng pamahalaan kung saan isa lang ang namumuno at tinatawag na monarko sa pamahalaang ito walang laya sa pagpapahayag ang mga mamamayan

Ano ang Fertile Crescent?

ang fertile crescent ay ang paarkong matabang lupa na matatagpuan sa kanlurang asya. mula sa persian gulf hanggang sa dalampasigan ng mediterranean sea. nasa east side nito ang kambal na ilog ng euphrates at tigris.at ang pinagigitnaang lupa ng dalawang ilog na ito ay tinatawag na mesopotamia na nan ( Full Answer )

Ano ang teoryang eksistensyalismo?

Ang teoryang eksistensyalismo ay ang teoryang nagsasaad na tanging tao lamang ang may kakayahang magdesisyon sa kanyang sariling buhay.

Ang kathambuhay ni Andres bonifacio?

Si Andres Bonifacio ay ipinanganak sa Tondo, Maynila noong ika - 30 ng Nobyembre, 1863. Nabbilang sa anak - pawis si Andres Bonifacio. Nang siya ay bata pa, tumuloong siyang buhayin ang pamilya sa pamamagitan ng pag titinda ng pamaypay at tungkod. Naging bodegero siya sa isang pabrika. Subalit ang k ( Full Answer )

Ano ang mga ita?

ang mga ita ay ang unang-unang taong dumaong sa pilipinas. Sila ang naging mga ama at ina natin kaya dapat natin silang igalang at mahalin dahil kapag nawala sila mabubura na rin ang ating pinanggalingan.

Ano ang soberanyang panlabas?

Ang SobeRanyanG panLabas ay anG KapangyarihaN nG isanG BansaNg MaginG Malaya sa Pakikialam ng ibanG bansa

Ano ang nobelang tauhan?

Ang nobelang tauhan ay mga tauhan sa nobelang tauhan ng nobelang may mga tauhan na nobela din nung tauhan sa nobela.

Ano ang alpabetong pilipino?

Aa ba ka da e ga ha i la man na nga o pa ra sa ta u wa ya pero meron ding (in special cases ) a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z . . . . _prettylorraine14

Ano ang kahulugan ang pampalasa?

Ang pampalasa ay tuyong buto, bunga, ugat, banakal o kahit na anumang gawa sa gulay ginagamit nang may nalaang dami bilang panagdag para pampalasa, kulay, o isang pampatagal ng pagkain na pumapatay ng mga bakterya o tumutulong sa pagpigil sa pagtubo nito.

Ano ano ang hanging amihan?

Ang Hanging Amihan (Northeast Monsoon) ay isang malamig at tuyong hangin na nababasa sa pagsipsip nito ng tubig habang kumikilos. Kadalasan itong nakaaapekto sa Pilipinas tuwing buwan ng Oktubre hanggang Marso.