Ano ang pinakaunang pabula na inilimbag sa pilipinas?

ang bukang mayon ang pinaka unang pabulang inilimbag sa pilipinas