Ano ang salitang magandang tanghali sa surigaonon?

vnbghnbvnfj